fbpx MURB9 Forberedelse til masteroppgave | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

MURB9 Forberedelse til masteroppgave

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Forberedelse til masteroppgave
Emnekode: 
MURB9
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2024 Høst
Eksamenssemester: 
2024 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2024
Emneansvarlig
Lisbet Harboe
Om emnet

I modulen ser vi på hva som kjennetegner gode masteroppgaver av ulike typer. Vi ser på oppbygningen av en masteroppgave og dens innhold i form av faglige redegjørelser, kildekritikk, argumentasjon og drøfting. Studentene arbeider videre med å avgrense tema og vinkling på masteroppgaven inkludert problemstilling, disposisjon, litteratur, valg av eventuelle eksempler og steder – med det formål å utvikle en prosjektbeskrivelse for masteroppgaven. Modulen kan i tillegg inkludere enkelte forelesninger om enkelttemaer som ennå ikke er godt nok belyst.

Læringsutbytte

Studentene kan programmere, disponere og begynne arbeidet med en akademisk oppgave. De har utarbeidet prosjektbeskrivelsen for masteroppgaven.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av pensumlitteratur, to seminarer, selvstudium og prosjektoppgave

I forkant av seminarene og mellom seminarene arbeider studentene med prosjektbeskrivelse og masteroppgave. De veiledes i dette og diskuterer med medstudentene.

Seminar I:

  • Forelesninger, diskusjoner og gjennomgang av skisse til prosjektbeskrivelse.
  • Gruppediskusjoner om masteroppgavenes innhold og arbeidsprosessen.

Seminar II:

  • Forelesninger, diskusjoner og gjennomgang av prosjektbeskrivelse.
Pensum

Et oppdatert pensum vil forelegge tre uker før modulen starter.  

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Rapport-Bestått / ikke beståttProsjektbeskrivelse for masteroppgaven skal være godkjent av programansvarlig og instituttleder innen utgangen av siste semester i den modulbaserte undervisningen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Rapport
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Prosjektbeskrivelse for masteroppgaven skal være godkjent av programansvarlig og instituttleder innen utgangen av siste semester i den modulbaserte undervisningen.