fbpx AHOs forskningsdager – en ny tradisjon | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

AHOs forskningsdager – en ny tradisjon

Viserektor Lise Amy Hansen kunne ønske velkommen til AHOs første forskningsdager.

AHOs forskningsdager – en ny tradisjon

At AHO har stor forskningsaktivitet, har vel ingen vært i tvil om. Men variasjonen i denne og hvor bredt den favner, ble en øyeåpner for mange under AHOs forskningsdager rett før påske. 

Tekst: Thea Dehlie

Ville vise frem bredden
AHOs første forskningsdager, de første i rekken av en nyoppstartet tradisjon, foregikk 31. mars og 1. april i AHOs lokaler. Viserektor for forskning Lise Amy Hansen ønsket velkommen og fastslo innledningsvis at dette er en arena for å vise frem bredden i forskningen skolen er involvert i, og ikke minst bli kjent med de ulike forskningsmiljøene skolen har. Variasjon ble et nøkkelord for det to-dagers arrangementet, og tilhørerne fikk innblikk i dette via spennende foredrag og innlegg om hvordan man tar utgangspunkt i å skrive en bok, å sjonglere teori og praksis i et forskningsprosjekt, erfaring i å jobbe med og fram en forskningsidé, forskning og forskningsdata (med opptelling av villblomster som et fint og overraskende eksempel), for å nevne noe.

På ettermiddagen fikk tilhørerne presentasjoner fra forskningssentrene, The Oslo Centre for Critical Architectural Studies (OCCAS), The Centre for Design Research, The Oslo Centre for Urban and Landscape Studies (OCULS), i tillegg til The Ocean Industries Concept Lab (OICL). Sentrene har utstrakt aktivitet og med betydelig involvering i ulike forskningssamarbeid-, nettverk og prosjekter.

I pausene kunne tilhørerne se enda mer av bredden i forskningsaktiviteten, i en bildepresentasjon i galleriet som viste pågående eksternfinansierte forskningsprosjekter, publisering og andre aktiviteter AHO har vært involvert i i de siste to årene. 

Bilder fra forskningsdagene
mari.jpg

elisabet.jpg

josina.jpg

forskningsdagene_3.jpg

forskningsdagene_2.jpg

forskningsdagene_1.jpg

AHO har et aktivt PhD-program, men hvordan griper man egentlig an et PhD-løp? Gjennom tre parallellsesjoner hvor man blant annet kunne snakke med PhD-kandidater om deres opplevelser rundt dette, samt PhD-koordinator og leder av PhD-programmet, var anledningen for å bli mer kjent med mulighetene og utfordringene rundt dette programmet, godt til stede på andre dag av arrangementet. 

Vidar Enebakk, sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) holdt innlegg om etikk og ansvar i forskning og praksis i dag. For en skole med mål i å skape og muliggjøre nye endringer til måter å bygge, jobbe og leve på, er dette høyst aktuelle problemstillinger. Engasjementet og spørsmålene satt løst under oppsummeringen.

Neste års forskningsdager er foreløpig satt til 23. og 24. mars – følg med!