fbpx Bymiljøarkivet på AHO har åpnet | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Bymiljøarkivet på AHO har åpnet

Deltakere på åpningsseminaret av Bymiljøarkivet besøker arkivet for første gang og studerer innholdet der.

Deltakere på åpningsseminaret av Bymiljøarkivet besøker arkivet for første gang og studerer innholdet der.

Bymiljøarkivet på AHO har åpnet

Deltakere på åpningsseminaret av Bymiljøarkivet besøker arkivet for første gang og studerer innholdet der.

Seniorrådgiver Hilde Moe hilste Kommunal- og distriktsdepartementet.

Professor emeritus Karl Otto Ellefsen (AHO) foreleste om «Perioden fra 1980-tallet i norsk planhistorie»

Deltakere på åpningsseminaret av Bymiljøarkivet besøker arkivet for første gang og studerer innholdet der. Til høyre, Hilde Moe fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

Materialet fra Bymiljøarkivet utstilt på bordet.

Bymiljøarkivet er nå tilgjengelig for forskere, stipendiater, masterstudenter, skribenter og interesserte fagpersoner. Arkivet inneholder materiale fra nyere, norsk planhistorie.

Bymiljøarkivet på AHO samler dokumenter og materiale fra en serie utviklingsprogrammer, drevet fram av Planavdelingen i Miljøverndepartementet fra 1980-tallet og framover. Det favner nærmiljøprogrammer, miljøbyprogrammer og programmer for miljøvennlig transport og framtidens byer. Mange norske kommuner og forskjellige fagmiljøer tok del i programmene, og hentet kunnskap fra dem.
 
AHO har overtatt arkivet fra Kommunal- og distriktsdepartementet. Dokumentsamlingen er organisert av fagfolk fra Bullby (Byutviklingens lange linjer), som har gjort et stort arbeid med å samle inn og tilgjengeliggjøre arkivet.   
 
– Åpning av arkivet på AHO støtter våre alles innsats for å ta vare på og formidle faghistorien – både for utdanningene og forskningen, og også i formidlingen av fagenes prestasjoner og resultater. Det gjelder også der vi har feilet, og hva kan vi lære av det, sier Annegreth Dietze-Schirdewahn, prodekan for forskning ved Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM), NMBU.
 
Bullby (Byutviklingens lange linjer) har vært meget viktige i etableringen av arkivet.  Fra venstre på bildet, Lasse Bjersved, Sidsel Andersen, Kjell Spigseth. Denne trioen har gjort en formidabel innsats der de har tilgjengeliggjort og listeført material.
 

Uttrykker betydningen av planhistorisk forskning

Åpningen av Bymiljøarkivet på AHO ble markert med et seminar om den nyere planhistorien i Norge og dens arkiver. Det store auditoriet på AHO var fylt med forskere, studenter og interesserte fagpersoner – også mange av de som faktisk har bidratt til innholdet i arkivet.
 
Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har støttet klargjøringen av arkivet og var til stede på åpningsseminaret. Hilde Moe, seniorrådgiver i KDD, uttrykte betydningen av planhistorisk forskning og behovet for å ta vare på erfaring og kunnskap, som i arkivet, for å lære av den.
 
– Å ta våre på et arkiv som Bymiljøarkivet bidrar til å forankre våre fag. Vi lærer av historien – grunnlaget vårt. Vi kan lese fagets utvikling gjennom arkivmaterialer, sier Annegreth Dietze-Schirdewahn.
 

Arkivet viser samfunnsutviklingen

Tråder som leder fram til dagens strategier i planlegging, er å finne i arkivet. Diskusjoner om bærekraft i byutviklingen, lokal planlegging og nabolagsutvikling var viktige i denne delen av norsk planhistorie.

Bymiljøarkivet er høyst relevant for den nære planhistoriske forskningen. AHO og NMBU pekte på behovet for forskning på planlegging og by- og stedsutvikling i en historisk sammenheng.

– Vi er framoverlente i vår faglige holdning. Blikket er rettet mot framtiden og den rollen profesjonsfagene har i samfunnsutviklingen. Vi trenger å forankre vår kreative faglighet – vår fremoverlenthet – i det arbeidet som ble gjort at de som var fremoverlente før oss, sier Lise Amy Hansen, prorektor for forskning ved AHO.

– Vi må ha en felles innsats, og det krever samarbeid. Vi er et lite fagmiljø, spredd på noen få plasser i Norge, sier Annegreth Dietze-Schirdewahn. 

Ta kontakt med førsteamanuensis Lisbet Harboe ved Institutt for urbanisme og landskap, om du ønsker tilgang til arkivet.
 

Les mer om Bymiljøarkivet

Hos OCULS, forskningssenteret på Institutt for urbanisme og landskap (AHO), kan du lese mer om seminarets faglige innhold med forelesninger.

Alle dokumenter i Bymiljøarkivet blir listeført. Den søkbare listen vil være digitalt tilgjengelig før sommeren. Denne nøyaktige oversikten over Bymiljøarkivets innhold vil bli tilgjengelig i oculs.no under prosjektet Bymiljøarkivet.

På AHO finner du Bymiljøarkivet, på NMBU: Historical Archive of Norwegian Landscape Architecture