fbpx Hva kan vi lære av arktiske arkitekter og urbanister? | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Hva kan vi lære av arktiske arkitekter og urbanister?

Hva kan vi lære av arktiske arkitekter og urbanister?

Hundre arkitekter, planleggere, forsker og arkitektstudenter utvekslet erfaringer og betraktninger knyttet til design av byrom i ulike arktiske territorier. Temaet for samlingen var utforming av arktiske byrom.

På samlingen var det presentasjoner fra det nordlige Alaska, Canada, Sverige og Norge, samt Svalbard og Grønland. Det var seks inviterte arkitekter, planleggere og forskere som fortalte om eget arbeid, forskning og erfaringer fra disse ulike arktiske urbane kontekster.
 

Problemstillinger for arkitekter i arktiske samfunn

Presentasjonene berørte en rekke problemstillinger og temaer: mobilitet og bruk av det offentlige byrom, identitet og betydningen av kulturarv i byutviklingen, forskjeller i by- og bygningstypologier i ulike arktiske territorier og klimaendringene som en utfordring for arkitekter som arbeider i arktiske samfunn.
 
Paneldebatten berøre spørsmål om urban identitet i det som ofte regnes som et ikke-urbant territorium. Dette handlet blant annet om kontroverser rundt planlegging og utforming av utendørs byrom i arktiske samfunn, sirkulær økonomi og ombruk av bygninger, samt behovet for offentlig deltakelse i planlegging og utforming av byrom.

nyhetssak_arktiske_arkitekter_og_urbanisme1.jpg
 

Stor effekt av klimaendringer

Arktiske byer er ikke som andre byer og at de har visse fellestrekk, som vinter, hardt vær og sesongmessig variasjon. Byer i Arktis merker effektene av klimaendringene, samtidig som de endrer seg ved å bli mer tilgjengelige og få en mer mangfoldig befolkning.
 
Når det gjelder arkitektur og romlig planlegging, følger arktiske byer ofte ikke ordinære design-modeller. For eksempel er de ofte åpne strukturer med lav tetthet som, spesielt om vinteren, gir enkel tilgang til byens rom. 
 
Samtidig er arktiske byer også veldig forskjellige. Noen steder er byer et nytt fenomen, mens andre steder har de eksistert i århundrer. Mange mindre bygder krymper, mens andre steder vokser og trives. Til tross for deres avsidesliggende beliggenhet, konkurrerer noen arktiske byer om investeringer og talent. Noen steder har de lykkes med å utnytte sine unike natur og kulturelle identitet og har blitt attraktive og levende urbane steder.

nyhetssak_arktiske_arkitekter_og_urbanisme3.jpg
 

Hjem for urbefolkning

Noen av de arktiske samfunnene presentasjonene handlet om er hjemsted for urbefolkninger. På noen av disse stedene har byplanlegging og design vært en del av koloniale moderniseringsprosjekter. Samtidig ser vi at stadig mer autonome og ressurssterke samfunn utforsker mulighetene som ligger i spenningen mellom modernitet og kulturelle kontinuitet, uttrykt gjennom arkitektur og urbanisme.

Webinaret ble arrangert av forskere fra AHOs forskningssenter Oslo Centre for Urban and Landscape Studies i samarbeid med prosjektet Arctic Building and Construction.
 
Du finner video fra webinaret her.