Språk

Diploma Supplement

Diploma Supplement

Diploma Supplement (DS) utstedes til alle studenter som et vedlegg til vitnemålet ved uteksaminering fra AHO. DS er et engelskspråklig, internasjonalt vitnemålstillegg og gir en utfyllende beskrivelse av kvalifikasjonen som kandidaten har oppnådd. Det erstatter ikke studentens vitnemål, men supplerer dette.

DS gir også en redegjørelse for det norske system for høyere utdanning. Hensikten er å sikre en rettferdig akademisk og yrkesmessig godkjenning av kvalifikasjonen på tvers av landegrensene. Ved fullførte gradsstudier i europeiske land, er et DS nyttig å ha med i forbindelse med jobbsøking, godkjenning eller videre studier.

Diploma Supplement utstedes automatisk til alle kandidater etter fullført utdanning, og er gratis.

AHO ble av Europakommisjonen tildelt Diploma Supplement Label i 2009 for god praksis. Diploma Supplement Label ble i 2013 fornyet for perioden 2013-2016.

Les mer om Diploma Supplement hos Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), og Europakommisjonen.

Eksempel på DS fra AHO

DS sample.pdf Diploma Supplement Label 2013-2016