fbpx Jordbyggeri dager | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

En plakat med tekst Jord byggeri dager introduksjonskurs og hand-on verksted

Jordbyggeri dager

Dette er et kurs som ser på hvordan naturressursene jord og leire kan utnyttes på en forbilledlig måte i byggesektoren og samtidig skape vakre uttrykk og rom med et sunt inneklima.

Leire er et fantastisk materiale som har vært brukt i arkitekturen så langt vi kan følge historien tilbake i tid, i alle verdensdeler — også i Norge. Men, mye av kunnskapen om bruken av leire som byggemateriale er i dag på vei til å gå tapt. Vi har i dette kurset samlet kompetanse som kan mye om disse byggematerialene!

I løpet av disse to dagene skal vi både gi en innføring i materialets tekniske egenskaper, og gi erfaring med konkrete byggemetoder. Vi vil diskutere mulighetene for bruk av leire i samtidens konstruksjoner, og prate med eksperter om tilgjengelige produkter, ulike oppskrifter, logistikk og utfordringer i praksis. Samtidig vil vi prøve å svare på følgende spørsmål: Hvorfor bygge med ubrent leire? Hvilke byggeteknikker kan brukes i Norge? Hvordan pusse vegger med leire? Hvor er vi med standarder? Hvordan kan vi oppskalere bruk? Hvorfor er lavkarbonmaterialer en nødvendig løsning for byggesektoren? Vi vil jobbe praktisk med jord og leire, så ta med arbeidsklær!

STED:
Dag 1: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, AHO, rom A2
Dag 2: Sletta Permakultur Senter, Leirelaboratoriet, Jaerveien 65, 1459 Nesodden

DAG 1: Fordypningsseminar (Oslo, AHO)
09.00 - 09.30 Presentasjon av deltakere og kursleder
09.30 - 10.15 Introduksjon: Hva er leire? Hvordan fungerer forskjellige leirematerialer.
10.30 - 11.00 Hvorfor bygge med jord/leire?
11.00 - 11.45 Historiske konstruksjoner i leirejord i Norge
12.30 - 13.15 Ulike byggeteknikker for rå leire
13.15 - 14.00 Bygningsfysikk (U-verdier, fukttransport, påføring, etc)
14.15 - 14.45 Standardisering for storskala bruk av jordbaserte byggematerialer
14.45 - 15.30 Regional ombruk av overskuddsmasser. Nøkkelen til bruk av leire i større prosjekter

DAG 2: Praktisk arbeid (Sletta, Nesodden)
09.30 - 10.30 Konstruksjon i jord
10.45 - 12.00 Leireblokker
13.00 - 14.00 Pussoppskrifter + Leirepuss med forskjellige fibre (avispapir, halm strå).
14.15 - 15.30 Leire maling

Kursholderliste:
Johan Jönsson, Svenska institutet för standarder, SIS
Julio Perez, Gaia Arkitekter
Hauke Haupts, ICOMOS ISCAEH Norge
Andrea Pinochet, CA., AHO
Birger Næss, Projekt Pannung AS
Lisa Lavatelli, Asplan Viak
Ask Holmen, NJH

PRIS:
AHO medlem studenter / ansatt:
1. dag: fri
2. dag: 150kr / 300kr (max. 20stk.)
Påmelding før 7. juni 2024


Spørsmål? Ta kontakt!
Program:

Dato: 12 juni, 2024 - 13 juni, 2024
Tid: 09:00 - 15:30

Sted: AHO + Sletta Permakultur Senter

Kontakt: andrpino@aho.no