fbpx Presentasjon av årets masteroppgaver i urbanisme | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

En folkerik bygate

Pedersgata i Stavanger på Gladmat-festivalen. Foto: Perdersgata Utvikling

Presentasjon av årets masteroppgaver i urbanisme

Ny forskning fra sju nye masteroppgaver i urbanisme blir presentert og diskutert på AHO torsdag 6. juni. 

Hver masteroppgave presenteres av kandidaten selv (15-20 min). Sensorene stiller et par spørsmål og starter diskusjonen før vi åpner for alle. Du kan være med hele ettermiddagen, fra lunsj og utover, eller du kan følge noen av presentasjonene og diskusjonene. 

Masteroppgavene undersøker urbanismefaglige utfordringer i samtida, og har det til felles at de også bidrar med kunnskap om løsningene. Oppgavene er høyst aktuelle og interessante! 

Deretter feirer vi de nye urbanistene! som har erfaringsbasert master i urbanisme med brus, bobler og buffet.

​Presentasjonene blir tilgjengelige digitalt, via zoom. En zoom-lenke vil bli lagt ut her. For å kunne delta i diskusjonene og høre disse godt, må man være til stede i salen. 

Strømmelenke


Program: 

Her er detaljert program. NB! Det kan bli endringer, så ta gjerne en sjekk før du kommer.  
 
12.30-12.45
Introduksjon til årets masteroppgaver i urbanisme
Lisbet Harboe og Peter Hemmersam (AHO)

12.45-14.05
Ane Nesje, «Kvaliteter i kantsonen: En undersøkelse av bykvalitet i førsteetasjer». 
Ekstern sensor: Maria Molden. Veileder: Halvor W. Ellefsen

Thomas Cook, "Bygulvet bak fasaden: Børs eller katedral? Kuratering av første etasje i norsk by- og eiendomsutvikling".
Ekstern sensor: Karen Zeiner / Veileder: Lisbet Harboe

14.05-14.20
Pause

14.20-15.40
Andrine Gran, "Urbane byrom: Er bysykler, elsparkesykler og delebiler virkemidler for å nå mål, eller mål i seg selv? En drøfting av Oslo kommunes mål, tilrettelegginger og effekter i møte med nye delte mobilitetsløsninger".
Ekstern sensor: Danielle Eie-Müller. Veileder: Lisbet Harboe

Magnus Knutsen Bjørke, «Nabolagskontrakten: Byfornyelse gjennom medvirkning og engasjement. En casestudie av bydelen Molenbeek i Brüssel».
Ekstern sensor: Helle Benedicte Berg. Veileder: Peter Hemmersam

15.40-15.55
Pause

15.55-17.15
Monica Espinoza Valle, «Fra strategier og ideér til realisering: Hvordan kan ambisjonene i strategiske dokumenter og prosjekter sikres frem til ferdig utbygging? Fallgruver og virkemidler – Ski sentrum som studiecase».
Ekstern sensor: Hilde Bøkestad / Veiledere: Anders Ese og Erling Dokk Holm

Truls Ramberg, "Kunst som agonisme: En drøfting av hvordan kunstner- planlegger-samarbeid kan gi mer makt til allmenheten i byplanprosesser".
Ekstern sensor: Heidi Bergsli. Veileder: Jonny Aspen

17.15-17.30
Pause

17.30-17.45
Invitasjon til å skrive en fagartikkel i Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling
Redaktør Ivar Winther (Plan)

17.45-18.25
Mads Lindahl, «Tilpasning eller motstand? En gjennomgang av Bærum kommunes implementering av Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus».
Ekstern sensor: Åge Vebostad. Veileder: Erling Dokk Holm 

18.30
Feiring av urbanistene!!! Gratulerer med graden: Erfaringsbasert master i urbanisme. Bobler og buffet.
 
 ramberg-koro-tromso.png
100-meter bath" i Tromsø. Illustrasjon fra masteroppgaven til Truls Ramberg, "Kunst som agonisme: En drøfting av hvordan kunstner-planegger-samarbeid kan bi mer makt til allmenheten i byplanprosesser. Foto: KORO

bygulvet_bak_fasaden_thomas_cook_oslobukta.png
Oslobukta og Bjørvika. Illustrasjon fra masteroppgaven til Thomas Cook, "Bygulvet bak fasaden: Børs eller katedral? Kuratering av første etasje i norsk by- og eiendomsutvikling. Foto: Carucel Eiendom.
Program:

Dato: 6 juni, 2024
Tid: 12:30 - 21:00

Sted: A1
Adresse: Maridalsveien 29