fbpx De ulike verkstedene | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

De ulike verkstedene

De ulike verkstedene

Treverksted

Treverkstedet har materialer maskiner og utstyr for trebearbeiding. Her finnes store sager, høvler, fresemaskiner, pussemaskiner, dreiebenk, og boremaskiner, samt diverse el-verktøy og håndverktøy. Monteringsbord og arbeidsbenker er også tilgjengelig.

Plastverksted

Plastverkstedet har materialer, maskiner og utstyr for plastbearbeiding, modellbygging og støping. På plastverkstedet finner du også tjenester for laserkutting og CNC-fresing

Metallverksted

Metallverkstedet har materialer, maskiner og utstyr for metallbearbeiding. Her kan du kappe, klippe, slipe, bøye, sveise, dreie, bore og frese i ulike metaller. Kappsag for store dimensjoner står i byggehallen.

3D-print verksted

Digital framstilling av deler eller modeller i ulike materialer som for eksempel plast, gips og akryl. Verkstedet tilbyr også 3D-skanning.

Verkstedet er en tjeneste der studentene bestiller delene, og verksmester og studentassistenter opererer maskinene. FDM printere lånes ut til kurs.

Tjenesten forutsetter at studenten leverer 3D fil i .stl format.

Interaksjonsverkstedet

Her finner du bl.a. foliekutter, scanner,  symaskiner, elektronikkverksted, 2 stk fotostudioer.
Det er også mulig å låne fotoutstyr og droner.