fbpx Standarder ved AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Standarder ved AHO

Standarder ved AHO

AHO har tilgang til elektroniske standarder via Standard Norge (Norsk standard). 

Tilgang til disse får du ved å henvende deg til biblioteket. Oversikten under viser hvilke dette gjelder. I tillegg har vi flere eldre standarder i papir i biblioteket, og vi kjøper inn løpende online+papir ved henvendelse fra lærere/kursansvarlige.

NS-EN 15978:2011 Utgave: 1 (2012-02-01)
Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygningers miljøpåvirkning - Beregningsmetode
Språk: Engelsk

NS-EN 16309:2014+A1:2014 Utgave: 1 (2015-03-01)
Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygningers samfunnsmessige prestasjon - Beregningsmetoder
Språk: Engelsk 

NS-EN 16627:2015 Utgave: 1 (2015-09-01)
Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygningers økonomiske prestasjon - Beregningsmetoder
Språk: Engelsk 

NS 3457-8:2021
Klassifikasjon av byggverk Del 8 Komponentkoder i bygninger
Språk: Norsk 

NS 3720:2018
Metode for klimagassberegninger for bygninger
Språk: Norsk

NS-EN 16096:2012 
Bevaring av kulturminner Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige bygninger
Språk: Norsk

P806:2021 
Veiledning til NS 3720:2018 — Metode for klimagassberegninger for bygninger
Språk: Norsk 

NS-EN 16883:2017
Bevaring av kulturminner Veiledning for forbedring av historiske bygningers energiytelse
Språk: Norsk 

NS 3600:2018 
Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. 
Språk: Norsk 

NS 3424:2014 P-799, mai 2020
Veiledning til NS 3424:2012 Tilstandsanalyse av byggverk. Innhoild og gjennomføring. 
Språk: Norsk 

NS-ISO 128-25:1999
Tekniske tegninger - Generelle tegneregler - Del 25: Linjer for skipstegninger
Språk: Norsk Utgave 1 (2002-05-10)

NS 8434:2008
Alminnelige kontraktsbestemmelser for manuelle vakt- og sikkerhetstjenester
Språk: Norsk Utgave 1 (2008-05-01)


NS 8178:2014 
Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse
Språk: Norsk Utgave (2016-11-07)

NS-EN 1860-1:2013
Utstyr, fast brensel og tennere til grilling - Del 1: Griller for fast brensel - Krav og prøvingsmetoder
Språk: Engelsk Utgave: 1 (2013-04-01)

NS-EN 1993-1-1:2005+NA:2008
Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner - Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger
SpråkUtgave: 1 (2008-02-20)

NS-EN 1991-1-1:2002/AC:2009
Rettelsesblad AC - Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-1: Allmenne laster - Tetthet, egenvekt og nyttelaster i bygninger
SpråkUtgave: 1 (2009-06-01)

NS-EN 1993-1-1:2005/AC:2009
Rettelsesblad AC - Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner - Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger
SpråkUtgave: 1 (2009-07-01)

NS-EN 1994-1-1:2004/AC:2009
Rettelsesblad AC - Eurokode 4: Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong - Del 1-1: Allmenne regler og regler for byginger
SpråkUtgave: 1 (2009-07-01)

NS-EN 1994-1-1:2004+NA:2009
Eurokode 4: Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong - Del 1-1: Allmenne regler og regler for byginger
SpråkUtgave: 1 (2009-10-01)

NS-EN 1995-1-1:2004+A1:2008+NA:2010
Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner - Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger
SpråkUtgave: 1 (2010-07-01)

NS-EN 1995-1-1:2004+A1:2008+NA:2010
Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner - Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger
SpråkUtgave: 1 (2010-07-01)

NS-EN 1992-1-1:2004+A1:2014+NA:2018
Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner - Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger
​Utgave: 1 (2018-10-01) Språk: Norsk

NS-EN 1992-1-1:2004/AC:2010
Rettelsesblad AC - Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner - Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger
SpråkUtgave: 1 (2011-02-01)

NS-EN 1991-1-1:2002+NA:2008
Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-1: Allmenne laster - Tetthet, egenvekt og nyttelaster i bygninger
SpråkUtgave: 1 (2008-02-20)

NS-EN 1991-1-3:2003+NA:2008
Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-3: Allmenne laster - Snølaster
SpråkUtgave: 1 (2008-02-20)

NS-EN 1991-1-3:2003/AC:2009
Rettelsesblad AC - Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-3: Allmenne laster - Snølaster
SpråkUtgave: 1 (2009-06-01)

NS-EN 1991-1-4:2005+NA:2009
Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-4: Allmenne laster - Vindlaster
SpråkUtgave: 1 (2009-09-01)

NS-EN 1991-1-4:2005/AC:2010
Rettelsesblad AC - Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-4: Allmenne laster - Vindlaster
SpråkUtgave: 1 (2010-04-01)

NS-EN 1991-1-4:2005/A1:2010
Endringsblad A1 - Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-4: Allmenne laster - Vindlaster
SpråkUtgave: 1 (2010-09-01)

NS-EN 12369-1:2001
Trebaserte plater - Karakteristiske verdier for dimensjonering av trekonstruksjoner - Del 1: OSB-plater, sponplater og trefiberplater
SpråkUtgave: 1 (2001-05-08)

NS-EN 12369-1:2001
Trebaserte plater - Karakteristiske verdier for dimensjonering av trekonstruksjoner - Del 1: OSB-plater, sponplater og trefiberplater
SpråkUtgave: 1 (2001-05-08)

NS-EN 12369-2:2011
Trebaserte plater - Karakteristiske verdier for dimensjonering av trekonstruksjoner - Del 2: Kryssfiner
SpråkUtgave: 1 (2011-09-01)

NS-EN 384:2010
Konstruksjonstrevirke - Bestemmelse av karakteristiske verdier for mekaniske egenskaper og densitet
SpråkUtgave: 1 (2010-07-01)

NS-EN 1194:1999
Trekonstruksjoner - Limtre - Fasthetsklasser og bestemmelse av karakteristiske verdier
SpråkUtgave: 1 (1999-09-10)

NS-EN 1990:2002+NA:2008
Eurokode - Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner
SpråkUtgave: 1 (2008-02-20)

NS-EN 1990:2002/A1:2005/AC:2010
Rettelsesblad AC - Eurokode - Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner
SpråkUtgave: 1 (2010-09-01)

NS 3031:2007+A1:2011
Beregning av bygningers energiytelse - Metode og data
SpråkUtgave: 1 (2011-12-01)

NS 3405:1984
Bestemmelser om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg på grunn av endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter m.v.
SpråkUtgave: 1 (1984-10-01)

NS 3450:2006
Prosjektdokumenter for bygg og anlegg - Redigering og innhold av konkurransegrunnlag
SpråkUtgave: 4 (2006-01-10)

NS 3700:2013
Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Boligbygninger
SpråkUtgave: 1 (2013-05-01)

NS 3940:2012
Areal- og volumberegninger av bygninger
SpråkUtgave: 4 (2012-05-01)

NS 8175:2012
Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper
SpråkUtgave: 1 (2012-06-01)

NS 8400:2005
Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser
SpråkUtgave: 1 (2005-09-01)

NS 8401:2010
Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag
SpråkUtgave: 1 (2010-10-01)

NS 8402:2010
Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid
SpråkUtgave: 1 (2010-10-01)

Byggblankett 8402:2011 - papir
Formular for kontrakt om rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid
SpråkUtgave: 1 (2011-02-03)

NS 8403:2005
Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag
SpråkUtgave: 1 (2005-04-01)

Veileder til NS 8403
Veiledende ytelsesbeskrivelse for byggelederoppdrag - P570
SpråkUtgave: 1 (2005-05-06)

NS 8405:2008
Norsk bygge- og anleggskontrakt
SpråkUtgave: 2 (2008-10-01)

Byggblankett 8406 A:2008 - papir
Formular for kontrakt om utførelse om bygge- og anleggsarbeider - Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt
SpråkUtgave: 2 (2008-10-15)

NS 8406:2009
Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt
SpråkUtgave: 1 (2009-07-01)

NS 8407:2011
Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
SpråkUtgave: 1 (2011-07-01)

NS 8409:2008
Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer
SpråkUtgave: 1 (2008-05-01)

NS 8410:2005
Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved konkurranse med forhandlet prosedyre
SpråkUtgave: 1 (2005-09-01)

NS 8415:2008
Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider
SpråkUtgave: 1 (2008-10-01)

NS 8416:2009
Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider
SpråkUtgave: 1 (2009-07-01)

NS 8417:2011
Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser
SpråkUtgave: 1 (2011-07-01)

NS 8430:2009
Overtakelse av bygg og anlegg
SpråkUtgave: 1 (2009-01-01)

NS-EN 12665:2011
Lys og belysning - Grunnleggende termer og kriterier for angivelse av krav til belysning
SpråkUtgave: 1 (2011-09-01)

Veiledning til NS 3405
Veiledning til NS 3405 - Bestemmelser om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg på grunn av endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter m.v - P241
SpråkUtgave: 1 (1985-01-01)

Byggblankett 8401:2010 - papir
Formular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag
SpråkUtgave: 1 (2010-10-22