fbpx AHO får besøk av Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

AHO får besøk av Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

AHO får besøk av Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Arkitektur- og designhøgskolen (AHO) setter stor pris på besøk fra Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og representanter for KMD mandag 26. oktober. AHO feirer sitt 75-års jubileum under tittelen AHO Open. Dette møtet føyer seg inn i rekken av aktiviteter.


Opplegg og program

AHO ønsker å vise hvordan skolen arbeider med utvikling av kunnskap og kompetanse som svarer på miljø- og samfunnsutfordringene i dag. Gjennom presentasjoner fra studenter, lærere og forskere vil vi vise konkrete eksempler på hva utdanningene på AHO gjør for å møte behovet for arkitektur- og planleggingskompetanse i norske kommuner og styrking av offentlig planlegging.

Vi legger også opp til en drøfting sammen med departementet i etterkant av Astrups besøk.
Programmet er lagt opp som en presentasjon av skolen gjennom direkte møter med studenter, lærere og forskere som viser prosjekter, tegninger og modeller, beskrivelser og refleksjoner, kort og konkret.
 
Vi må ta hensyn til smittesituasjonen og det vil derfor være noen få studenter, forskere og lærere som kan delta.
 

Tidsplan og program 

13:30 
Nikolai Astrup blir møtt av rektor Ole Gustavsen
Det blir et kort stopp i gårdsrommet der førsteårstudenter i arkitektur viser sine betongarbeider
 
13:32 
Kort samtale med en av studentene
 
13.35 
Følget går til Styrerommet 
 
13.40 
Kort presentasjon av AHO og spørsmålene vi skal diskutere under besøket.
 
Instituttleder for urbanisme og landskap, Marianne Skjulhaug, beskriver AHOs studieprogrammer, forskningsfelt, rekruttering og satsninger.
 
Fungerende instituttleder Lisbet Harboe, beskriver hvordan AHO arbeider for å øke arkitektur- og planleggingskompetansen i norske kommuner og mulighetene for bærekraftig omlegging. (jfr. regjeringens Granavoldplattform.)
 
13.47 
Styrket kompetanse i norske kommuner
AHOs Videreutdanningsmaster i urbanisme
 
Lisbet Harboe og professor Peter Hemmersam vil sammen med studentene og fagpersonene Mads Lindahl og Gry Rustad Pettersen presentere AHOs tverrfaglig deltidsstudium i urbanisme.
Studentens bok Hvor sosialt? En studie av sosial bærekraft i byutviklingen på Hamar, blir også presentert
 
Peter Hemmersam legger fram AHOs forskning på nordlige landskap og arktisk urbanisme, som en overgang til neste post på programmet
Forskningspublikasjoner fra forskningsprosjektet Future North vil ligge framme.
 
13.55 
Fokus på nordlige landskap og arktisk urbanisme
På zoom deltar:
 
Professor Thomas J. Clemmesen (fra København) og student Oskar Hjellbakk (fra Tromsø)
De presenterer AHO og Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitets fellesgrad i landskapsarkitektur.
Deretter prosjektet Transformasjon i Nord.
 
14.02 
Spørsmål og vi beveger oss til studentenes tegnesal.
 
14.10
Professor Emeritus Karl Otto Ellefsen presenterer forskning på norske fiskevær og internasjonal forskning om rurale miljøer.
Bok ligger framme
 
14.15
By- og stedsutvikling i vår samtid: Små byer og distriktskommuner
 
Universitetslektor Marja Folde og førsteamanuensis Halvor Weider Ellefsen vil sammen med studentene Trine Hveding Øvstebø og Apollo Karmatskiy presentere prosjekter fra 5. semesters urbanisme-studio for arkitekt- og landskapsarkitektstudenter. 
 
14.23 
Spørsmål
 
14.40 
Etter rundturen fortsetter KMD og AHO samtalen.