fbpx AHO medlem av nettverk for forskning og utdanning i og om Arktis | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

AHO medlem av nettverk for forskning og utdanning i og om Arktis

Bildet viser Hanna Charlotta Dencik Petersson som presenterer AHOs søknad foran et publikum

AHO medlem av nettverk for forskning og utdanning i og om Arktis

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er tatt opp som nytt medlem i The University of the Arctic (UArctic). Det vil styrke AHOs posisjon som ledende på kunnskap om arkitektur og design med fokus på Arktis.

The University of the Arctic (UArctic) er et internasjonalt nettverk av universitetet, høyskoler, forskningsinstitusjoner og andre organisasjoner som engasjerer seg i utdanning, forskning og samfunnsforbedringer i og om Nord-områdene. 


Styrker posisjonen i Arktis

Nettverket fremmer internasjonalt samarbeid, kunnskapsutveksling og mobilitet mellom universiteter og andre institusjoner over hele Arktis. Nylig stemte en enstemmig generalforsamling i Uarctic for å ønske AHO velkommen som nytt medlem.

Dette vil styrke AHO's posisjon som en ledende institusjon innen arkitektur og design med fokus på Arktis, og åpne opp for nye akademiske og profesjonelle utviklingsmuligheter.


Åpner nye muligheter

Medlemskapet i Universitetet i Arktis gir AHO økt tilgang til internasjonale samarbeidsmuligheter og ressursutveksling, som vil styrke forskningen og utdanningen ved skolen. 

Studenter og ansatte vil kunne delta i nordområderelevante kurs, seminarer og tematiske nettverk, samt få tilgang til finansieringsmuligheter og mobilitetsprogrammer. 

Her er noen av mulighetene som åpner seg gjennom medlemskapet i Uarctic: 
  • Studentmobilitet: UArctics mobilitetsprogram north2north gir muligheter til å studere i forskjellige deler av Nordområdene. Stipender er tilgjengelige.
  • Ansattmobilitet: Norge tilbyr north2north-finansiering for ansatte som reiser ut fra north2north-institusjoner i Norge.
  • Kurs: Finn nordområderelevante kurs og programmer som tilbys av medlemsinstitusjoner her.
  • Nettseminarer: Delta i nettseminarer og få tilgang til videoforelesninger og annet undervisningsmateriale. UArtic seminars.
  • Tematiske Nettverk: Lærere og forskere kan bli med i tematiske nettverk på tvers av Nordområdene for å forberede forskningssøknader. 
  • Finansieringsmuligheter: Se kommende utlysninger og få et UArctic-støttebrev for din søknad.
  • Åpen Forskningspublikasjon: OPEN POLAR – den globale åpen tilgangsportalen for forskningsdata og publikasjoner om Arktis og Antarktis.