fbpx AHO minnes Røyne Kyllingstad | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Hjelp oss med å gjøre nettsiden bedre. Svar på denne korte undersøkelsen. ​​

Språk

AHO minnes Røyne Kyllingstad

Foto: Vegard Kleven

AHO minnes Røyne Kyllingstad

Røyne Kyllingstad døde 6.10. Kyllingstad var født i 1933 og arbeidet innenfor mange deler av norsk planlegging. En lang periode var han regionplanlegger i Hedmark og senere tilsatt som professor i oversiktsplanlegging ved AHO. 

Kyllingstad var utdannet arkitekt og innen faget en talsmann for bygda, i en periode i norsk samfunnsliv da mange av de faglige diskusjonene begrenset seg til det urbane. Han bodde de siste 50 åra i enebolig i Furnesåsen med utsikt over Mjøsa og vurderte endringer i det norske samfunnet derfra. Ved AHO husker vi Røyne Kyllingstad som en dyktig lærer og som en original og kreativ akademiker. Han var både med å forme samfunnsplanlegging som tradisjon, og kunne kritisk diskutere hvordan denne tradisjonen kom til å fungere.

AHO minnes Røyne Kyllingstad med respekt og glede.

Karl Otto Ellefsen 

Et informativt og underholdende intervju der Røyne Kyllingstad i samtale med Gaute Brochmann redegjør for faglige standpunkter finnes publisert i Arkitektur N 2.2018 og er også tilgjengelig på nettet.