fbpx AHO om Utsynsmeldingen: – Regjeringen gjør framtiden vanskelig for oss | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

AHO om Utsynsmeldingen: – Regjeringen gjør framtiden vanskelig for oss

AHO om Utsynsmeldingen: – Regjeringen gjør framtiden vanskelig for oss

– Det kan bli vanskeligere for AHO å levere grønn omstillingskompetanse til et komplekst arbeidsmarked. Slik reagerer rektor på regjeringens Utsynsmelding om fremtidens høyere utdanning- og kompetansepolitikk som kom fredag.
 
Arkitektur- og designhøgskolen (AHO) er glad for at regjeringen har sett at det trengs mer kompetanse innenfor IKT og det grønne skiftet.  Vi utdanner studenter innenfor nettopp disse kompetansefeltene. Likevel er vi bekymret, sier rektor ved AHO, Irene Alma Lønne.  
 

Vanskelig å levere nødvendig kompetanse til arbeidslivet 

Hun kan ikke se hvordan finansieringsmodellen lansert i Utsynsmeldingen skal hjelpe AHO med å fore arbeidsmarkedet med relevante og kvalifiserte kandidater. – Vårt førsteinntrykk er at det blir vanskelig for AHO å levere grønn omstillingskompetanse til et komplekst arbeidsmarked, sier hun.
 
Regjeringen ber oss å omdisponere midler for å kunne utdanne kandidater som markedet etterspør, men alle AHOs studieprogram er svært etterspurte, både blant studentene og i arbeidsmarkedet.
 
 Vi har ingen å omdisponere, så hvordan skal vi finansiere en styrking av studietilbudet vårt? Det er vårt konkrete spørsmål etter å ha sett på Utsynsmeldingen, sier Lønne.


Utdanningskvaliteten kan bli svekket 

AHO vil ha et finansieringssystem for studieplassene som gjør det økonomisk mulig å styrke kvaliteten og utvide kapasiteten. Med forslaget til finansiering i Utsynsmeldingen er vårt inntrykk at fagene våre er kategorisert som billigere studieplasser enn de var tidligere.
 
 Prislappen på våre studier blir rett og slett redusert. Utdanningskvaliteten kan på sikt bli svekket. Innføres den nye finansieringsmodellen, er sjansen stor for at vi må nedskalere viktige, praktiske deler av utdanningen. De praktiske og håndverksmessige elementene i utdanningen står i fare for å svekkes. En annen konsekvens kan bli at studiets viktige og tette bånd til arbeidslivet blir svakere.  
 
Regjeringens forslag til finansieringsmodell vil ramme AHO særlig sterkt, mener rektor Lønne.  – Vi har kun studieplasser i en finansieringskategori som nå blir nedjustert, sier hun.
 
Utsynsmeldingen kan svekke mangfoldet i universitets- og høgskolesektoren, og det vil bli vanskeligere å være en spesialisert utdanningsinstitusjon i vår sektor. Det er konklusjonen ved AHO etter ledelsens første blikk på Utsynsmeldingen Ola Borten Moe la fram i Oslo fredag.
Utsynsmeldingen 
Regjeringen la frem en melding om fremtidens kompetansebehov med arbeidstittelen Utsynsmeldingen fredag 14. mars.  Den forteller hva slags utdanninger regjeringen mener som bør prioriteres og nedprioriteres.

"Målet for denne meldingen er å peke på de viktigste kompetansebehovene i arbeids- og samfunnslivet fremover, og bidra til at innbyggerne i hele landet har tilgang til utdanning", skriver regjeringen i en pressemelding.