fbpx AHO - ein populær lærestad! | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

AHO - ein populær lærestad!

foto: Geir Dokken (Åpen Dag hos AHO 8. mars 2016)

AHO - ein populær lærestad!

Dei første tala frå Samordna opptak er klare. Som i tidligare år kjem AHO svært godt ut i konkurransen om søkjarane. 
Ingen andre lærestader har fleire førstevalsøkjarar per studieplass. Med 10.7 søkjarar per plass tronar AHO på toppen av lista. Det er óg krass konkurranse om studieplassane fordelt på AHO sine studiar. Arkitektur har nær 14 søkjarar per plass, medan design har 4.4 søkjarar per plass.

Søkinga til direkteopptak på masterstudia viser ei tilsvarande tendens. Arkitektur har nær 600 søkjarar frå heile verda til 15 opne plasser. 
0