fbpx AHOs første offentlige ph.d. er på plass | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

AHOs første offentlige ph.d. er på plass

AHOs første offentlige ph.d. er på plass

Med sin ph.d. "Helhet og nærhet i bærekraftig by- og stedsutvikling" er Lisbeth Iversen ikke bare den første som skal gjennomføre en offentlig phd på AHO – hun er også er den første innen planleggingsfeltet som får midler fra denne NFR-ordningen.

– Samarbeidet mellom Lisbeth Iversen, Arendal Kommune og Institutt for urbanisme og landskap på AHO er et gjennombrudd for fagfeltet. For AHO har det vært viktig at denne forskningen ligger veldig nær fagets praksis, sier Peter Hemmersam leder av Forskningsutvalget på AHO.

– En partner som det vi nå har fått i Arendal Kommune er helt ideelt. Arendal kommunene er  i front når det gjelder å eksperimentere med ulike former for medvirkning i planleggingen.
 

Bedre levekår og bostedsattraktivitet

Lisbeth Iversen kommer fra praksis og politikk. De fire siste årene fra ledelsen i oppbyggingen av et nettverk for samarbeid mellom Arendal kommune og sivilsamfunnet. Målet er å bedre levekår og bostedsattraktivitet, som grunnlag for bærekraftig vekst og utvikling.

– Jeg har alltid vært på jakt etter mer kunnskap og etter team som kan bidra med refleksjoner. Som interiørarkitekt med privat praksis i en årrekke har jeg erfaringer fra praksissiden. Her har jeg fått delta i prosesser og arbeider der design møter store omstillings- og endringsprosjekter. Engasjementet tok jeg med meg som politiker. Jeg mener at det å samskape og spille på lag med innbyggerne er avgjørende, og en demokratisk rett til å bidra til utformingen av byen er sentralt i arbeidet, sier Iversen.
 

Tverrrfaglig utvikling

Innbyggerne har kompetanse i forhold til egne behov, liv, byliv og stedene de bor på, forteller hun. Som byråd for byutvikling og miljø fra 2003-2007 i Bergen, og senere for byråd for byutvikling, klima- og miljø( 2007-2011) har hun vært på jakt etter en gå-ut-i-byen politikk og en faglig utvikling, på tvers av fagmiljø, offentlige- og private sektorer.

– Jeg har vært opptatt av bærekraft, eller kraften som bærer oss inn i framtiden, både i et sosialt, miljømesssig og økonomisk perspektiv, og ikke minst innbyggernes rett til å være med på å ta del i viktige avgjørelser. Dette perspektivet jobbet jeg med å videreutvikle som byråd for sosial, bolig og områdesatsing fra 2011-2013. De siste fire årene har dette virkelig blitt mulig å teste ut gjennom ledelsen av nettverket Med Hjerte For Arendal. Det handler om deltakelse, om demokrati og menneskerettigheter, om hvordan tenke helhet og samtidig sørge for nærhet i bærekraftig steds- og byutvikling, om å gjøre innbyggere til med- og stedskapere!
 

Menneskers mulighet

Det hun likevel er aller mest opptatt av er de menneskelige aspektene, den menneskelige dimensjonen i byutviklingen.

– At vi møter deltakere på halvveien, at arbeidet skal gi resultater. Det handler om menneskers mulighet for arbeid, boliger, deltagelse i kulturliv, og som medutviklere i transformasjoner. Vi må vite hva som finnes av kunnskap og ressurser, og koble dette sammen, samtidig som vi må undersøke hva som er prøvd før, og hva som virker, gjennom en aksjonsrettet og utprøvende tilnærming, sier Iversen.
 

Milepæl

– Vi er veldig glade for at vi har fått til dette samarbeidet, det ligger flere års planlegging bak for å få det til. Det er en vesentlig milepæl for AHO og spesielt for Institutt for urbanisme og landskap. Vi ser at dette er en viktig mulighet for å knytte kunnskap fra offentlig planpraksis og det akademiske enda tettere sammen. Vi håper å få til et tilsvarende samarbeid med flere kommuner, sier Leder for Institutt for urbanisme og landskap, Marianne Skjulhaug

 

Om Offentlig ph.d-ordningen

Gjennom Offentlig sektor-ph.d.-ordningen kan offentlige virksomheter søke støtte fra Forskningsrådet for at en ansatt kan gjennomføre en doktorgrad. Doktorgraden skal være relevant for virksomhetens ansvarsområde.
Store samfunnsutfordringer stiller nye krav til den offentlige oppgaveløsningen. Offentlig sektor-ph.d.-ordningen skal utvikle relevant kunnskap for å møte disse utfordringene. Les mer