fbpx Åpent kvartal | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Åpent kvartal

Åpent kvartal

Parallelloppdrag om nytt regjeringskvartal i Oslo. Team AHO: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo i samarbeid med Columbia University GSAPP
 Team AHO er én av de syv arkitektgruppene som har arbeidet med parallelloppdraget for nytt regjeringskvartal i Oslo. I sitt forslag ”åpent kvartal” har teamet stilt spørsmål ved grunnforutsetningene i oppgaven. Team AHO argumenterer for et byrom som gjenspeiler historisk kontinuitet og demokratiets åpenhet og mener at forutsetningene ikke i tilstrekkelig grad gir rom for dette. Regjeringen har en unik mulighet til å bygge et nytt, symbolladet byrom for den norske, demokratiske samfunnsmodellen og Team AHO mener dette må gjøres med utgangspunkt i de historiske bygningsstrukturene på stedet.

”Åpent kvartal” balanserer hensynet til historien med hensynet til de kravene et nytt regjeringsbygg stiller. Utkastet tilrettelegger for et byrom som gir offentligheten god tilgang gjennom nye fotgjengerforbindelser og integrering av offentlig program.

Team AHO utfordrer grunnforutsetningene ved parallelloppdraget på følgende måte:
 

Lavere tetthet

Regjeriningens beslutning om å flytte de fleste departementene til Hammersborg og plassere brorparten av den nye bygningsmassen sør for ring 1 innen 2024, gir bygninger med svært stor høyde, i sterk kontrast til det eksisterende bylandskapet.  

Team AHO foreslår en alternativ faseinndeling som vil gi lavere høyder og større skalamessig kontinuitet. Bygningsmassen distribueres både sør og nord for ring 1 innen 2024, noe som reduserer høyden på de 115.000 kvm som planlegges. En del av romprogrammet legges under bakken og gis lys gjennom sjenerøse atriumshager. Tilleggsarealet som kreves innen 2064 løses ved gjenbruk av bygninger fra fase 1 gjennom ”smartworking strategies”, en velkjent metode for å gi mer fleksible kontorarealer på mindre areal.
 

Aktivere historien

Forutsetningene i parallelloppdraget medfører en nedprioritering av bygningsvern og hindrer gjenbruk av eksisterende bebyggelse.

Gjenbruk er bærekraftig og gir historisk kontinuitet, og Team AHO foreslår gjenbruk av så mye av den eksisterende bygningsmassen som mulig. Byområdet består av mange betydningsfulle og symboltunge bygningsstrukturer fra de siste to århundrene, og ved å ta vare på disse vil vi gi et nytt regjeringskvartal større forankring, i historien og på stedet. Team AHO foreslår vern og gjenbruk av Y-blokka, Høyblokka, G-blokka, Møllergata 19, brannstasjonen og Deichmanske bibliotek.
 

Urbane forbindelser

Parallelloppdraget medfører stor tetthet i området sør for ring 1, noe som vanskeliggjør et åpent og kontinuerlig byrom.

Team AHO foreslår å stenge rampene til ring 1 og senke tunellen slik at det kan etableres et åpent offentlig plassrom foran Deichmann på samme nivå som plassen foran Høyblokka. På denne måten dannes et kontinuerlig byrom gjennom området, utformet som en sekvens av plasser, hager og offentlig tilgjengelige funksjoner. Forslaget vil forsterke øst-vest forbindelse i byen.
 

Konklusjon

Team AHO foreslår en faseinndeling som gir lavere høyder og større skalamessig kontinuitet, en gjenbruksstrategi som gir nytt regjeringskvartal en historisk forankring, og en byromsutforming som gir større åpenhet og bedre forbindelser. ”Åpent kvartal” tilbyr strategier for å skape et nytt, symbolladet byrom for det norske demokratiet.
 

TEAM AHO:

Arkitektur og designhøgskolen i Oslo i samarbeid med Columbia University, GSAPP
GRUPPELEDER: Bryony Roberts
RÅDGIVERE: Erik Langdalen and Jorge Otero-Pailos
PHD-STUDENTER: Christian Parreno, Guttorm Ruud
STUDENTER: Nina Gjersøe, Hauk Lien, Eva Bakke Negård, Ida Nordstrøm, Liv Mari Oppebøen, Rebecca Schulz
ANDRE MEDARBEIDERE: Helle Bendixen, Liv Hanstad
 

COLUMBIA UNIVERSITY GSAPP:

GRUPPELEDER: Craig Konyk
STUDENTS: Pari Agarwal, Stephanie Jones, Wesley LeForce, Michael Middleton, Andre Stiles