fbpx Besøk fra Louis Kahn Estonia Foundation til AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Besøk fra Louis Kahn Estonia Foundation til AHO

Besøk fra Louis Kahn Estonia Foundation til AHO

AHO har hatt gleden av å ha besøk fra Louis Kahn Foundation i Estland. 
– Jeg ser besøket både som viktig og spennende for AHO sier Prorektor Espen Surnevik.

Louis Kahn var født i Estland hvor man nå legger mye ressurser inn i å realisere et Louis Kahn senter i hans fødeby, Saaremaa. Besøket av Toivo Tammik og Ott Rätsep, fra styret i Louis Kahn Estonia Foundation, knytter også AHO til kultursamarbeid mellom ulike arkitektur- og kulturinstitusjoner i Norden og Baltikum hvor Kahns arbeid har hatt stor påvirkning og betydning.
 
Kunnskap og formidling rundt Louis Kahns arkitektur har over lengre tid vært viktig for AHO. Spesielt har tidligere rektor og professor ved studio B3, nå emeritus Per Olaf Fjeld, vært en formidler av Kahn. I Fjeld har AHO en sterk stemme i det internasjonale Kahn-miljøet, og han var selv elev av Kahn i USA på begynnelsen av 70-tallet. Nylig gav også Fjeld, sammen med Emily Randall Fjeld ut boken « Louis I. Kahn – The Nordic Latitudes» som er et sentralt verk inn mot AHOs kontakt med Estland og Kahn, og han vil være skolens ambassadør i det videre samarbeid med Louis Kahn Estonia Foundation.