fbpx Design som endringsprosess | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Design som endringsprosess

Design som endringsprosess

Bruce Snaddon forsvarte sin doktorgradsavhandling "Learning for future knowing now: investigating transformative pedagogic processes within a design faculty in a South African university of technology" ved AHO, 14. oktober 2020.

Av Ane Liavaag Ellefsen

Bruce har bodd i Cape Town mesteparten av livet sitt, undervist i design i over 25 år og jobbet i design- og reklamebransjen i 11 år før det. Han begynte å undervise i design for bedre å forstå feltet og potensiale det har som endringsprosess. Han utviklet raskt en interesse for design for sosiale løft og ble aktivt involvert i Cape Town’s World Design Capital i 2014.

– Jeg kommer fra en lang rekke lærere i familien og trodde aldri at dette ville være karriereveien min. På en eller annen måte har de tidlige erfaringene fra mine foreldres landsbyskole og den fritenkende og erfaringsbaserte læringen preget undervisningen min på kreative og positive måter, Sier Bruce.

Bruce har alltid ønsket å forstå mer om hvordan og hvorfor designlærere eksperimenterer med undervisnings- og læringsrom. Denne fascinasjonen førte til at han tok fatt på en doktorgrad og han fikk muligheten til å gjøre det gjennom et felles prosjekt mellom hans hjemuniversitet ved Cape Peninsula University of Technology (CPUT) og AHO. Professorene Håkan Edeholt og Andrew Morrison var begge sentrale personer i dette prosjektet, og han visste at han ønsket å jobbe videre med dem. Han visste også at avhandlingen hans ville inngå i forskningsresultatene for C-Clima SANCOOP-prosjektet om klimaendringer de jobbet med.

– Sammen med ønsket om å oppnå min høyeste akademiske kvalifikasjon, ble jeg også motivert av tanken på at arbeidet inngikk i en større økologi med forskningsresultater som ville fortsette videre", sier Bruce.
 

Meningsfull inkludering av langsiktig bærekraft

Hans doktorgrad handler om det hastende behovet for endring i måten designutdanning blir praktisert på. Den fokuserer på meningsfull inkludering av langsiktig bærekraft i læreplanene og pedagogikken som kreves for å muliggjøre et radikalt skifte bort fra ikke-bærekraftige former for designpraksis.

– Basert på caser i Sør-Afrika og Norge hvor kollegaer og jeg har eksperimentert med transformativ pedagogikk i designkursene våre, undersøker jeg hvordan nomadiske læringsrom i disse prosjektene genererte betydelige skift i studentenes læringsdisposisjoner. Funn indikerer at transformativ designutdanning må engasjere studenter og lærere i utfordrende sammenhenger der design og konsekvenser av handlinger kan sees og føles”, forklarer Bruce.

Etter å ha undervist i mange år, ble Bruce utålmodig av den langsomme implementeringen av bærekraft i designkursene. Sjansen til å ta en doktorgrad som ser på eksperimentelt prosjektarbeid ga ham muligheten til å engasjere seg kritisk i det som var blitt gjort og delta i vitenskapelig diskurs om emnet.  

– Jeg håper at avhandlingen min vil gi andre designlærere inspirasjon til å tillate seg å eksperimentere med undervisningen og ikke frykte konsekvensene av å prøve noe de ikke er 100% sikre på. Avhandlingen min bidrar forhåpentligvis til litteraturfeltene om presserende endringer i designutdanninger, samt tverrfaglig forskning”, forklarer Bruce.

Bruce anvender allerede forskning sin i sitt daglige arbeid som designlærer, i utvikling av læreplaner og som kursleder. 

– Arbeidet med avhandlingen har gitt meg muligheten til å snakke med mer autoritet, med et mer overbevisende språk om spørsmål som gjelder design, læring og bærekraft i forskjellige fora”, sier han. Min rolle som lærer har gått over til veiledning av doktorgradsstudenter i et mer tverrfaglig miljø. For tiden er jeg prosjektleder i et felles prosjekt mellom AHO, Hunan University og CPUT – prosjektmodulen vi jobber med heter «Design and Ecology» og skal gjennomføres i oktober 2021.

Avhandlingen "Learning for future knowing now: investigating transformative pedagogic processes within a design faculty in a South African university of technology" tilgjengelig her.

picture_1.jpg
Andrew Morrison og Bruce i Tromsø, da muligheten til å ta fatt på en doktorgrad med Andrew’s fantastiske veiledning, ble en realitet.

picture_2.jpg
Bilde fra avhandlingen som viser bredden av prosjekter og forskningsområder han har vært innom i forskningen sin.

picture_3.jpg
Bilde fra prosjektområdet i Tankwa Karoo hvor studenter lagde en installasjon som tok for seg vannets historie.