Språk

​Flere søkere enn noen gang til AHO

​Flere søkere enn noen gang til AHO

Tallene fra Samordna Opptak er klare: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo er den klart foretrukne skolen for arkitektur og designstudier i Norge, med 3208 søknader til 110 studieplasser.

I 2019 mottok skolen rekordmange søknader til studiene i arkitektur, design og landskapsarkitektur. 
 
Som tidligere år er arkitektur i en særstilling med 12.5 søkere per studieplass. Av de 60 som har fått tilbud om plass hadde 57 valgt AHO som førsteprioritet på arkitektutdanninger i Norge.
 
Søkningen til designstudiet øker også med 5.5 søkere per plass, mot 4.9 i fjor. 
 
Studiet Master i landskapsarkitektur som startet i 2018, har også sett en økning i førstevalgsøkere. Av 20 studieplasser hadde 13 satt landskapsarkitektur ved AHO øverst. 
 
– Samfunnets behov for personer med utdannelse innenfor arkitektur og designfag gjenspeiles i interessen for AHOs studietilbud. Arbeidslivet trenger flere designere, arkitekter og landskapsarkitekter. AHO er en ledende skole innen våre fagfelt, med høy kvalitet på undervisningen. Vi er stolte over at så mange ønsker å studere her og gleder oss til å ønske nye studenter velkommen i august, sier Ulrika Herlofsen, Seksjonssjef for utdanning, forskning og formidling.