Kartlegging av mobbing og trakassering i UH-sektoren

Kartlegging av mobbing og trakassering i UH-sektoren

Torsdag 22. august ble resultatene av den nasjonale kartleggingen av mobbing og seksuell trakassering på 26 universiteter og høgskoler lagt fram.

Rapporten avdekker at ansatte i sektoren har opplevd handlinger som er alvorlige lovbrudd. Særlig gjelder dette opplevelse av trusler, tvang og press til seksuell omgang. Studentene er ikke omfattet av kartleggingen. Dette tema ble grundig berørt studentundersøkelsen  i SHoT-undersøkelsen fra 2018.
 
– Dessverre var det kun 26 % respons fra AHO, noe som er lavest i sektoren. Dette gjør at vi ikke får vår egen rapport, sier Direktør Randi Stene.

– Rapporten avdekker forhold som er svært alvorlig, og skal ikke forekomme. Vi merker oss at stipendiatene er en særlig utsatt gruppe. Selv om vi ikke har fått vår egen rapport går vi nøye igjennom funnene og forholdene som er avdekket. AHO skal se på egne rutiner og ytterligere tiltak mot mobbing og seksuell trakassering. Det er viktig med kunnskap og oppmerksomhet omkring mobbing og trakassering på alle nivå i organisasjonen. Både for studenter og for ansatte. Det skal blant annet etableres ordning med eget studentombud og bedre tilrettelegging for varsling for studenter og ansatte.

Les mer om rapporten her