Språk

Klima- og miljøministeren besøker AHO

Klima- og miljøministeren besøker AHO

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen kommer til AHO mandag 3. desember 12.30 – 14.30. 

Ministeren har bedt om besøket for å få innblikk i de nyeste trendene innenfor arkitektur og byutvikling. Ministeren møter lærere og studenter fra AHO, og er spesielt opptatt av "grønne" trender.
 
Aktuelle stikkord for programmet er planlegging i tråd med FNs bærekraftmål og UN Habitats planleggingsprinsipper, hvordan møte utfordringene med bruk og gjenbruk av eksisterende bygningsmasse, og fortetting i byområder med komplekse eier- og brukerforhold.

Elvestuen vil også komme inn på diskusjonen om verdien av arkitektur og arbeidet med smarte byer, og å høre hvordan AHO svarer på nye samfunnsutfordringer, og nye arbeidstilnærminger og metoder innenfor profesjonen.
  
Introduksjon til AHO:
Styrerommet
Marianne Skjulhaug/ Instituttleder urbanisme og landskap presenterer kort skolens programmer og satsing på bærekraftsmål
  
12:45
Tegnesal 11// by og arkitektur
Kursansvarlige Tone Selmer Olsen og Håvard Breivik+ 3 studenter presenterer 3 prosjekter fra Holmlia og In Transit
 
13:05:
Tegnesal 10 //Studio Klimavennlige bygg// Wood/Be/Better prosjektet
Professor Marius Nygaard + studenter presterer klimabygg og trehusprosjekter

Professor Tine Hegli: Samarbeid med Harvard University om Nullutslippshus: Eksport av norsk arkitektur
 
13:25
Studio//Landskapsarkitektur møter klima-, miljø-, menneske- og naturskapte endringer
Førsteamanuensis Janike Kampevold Larsen presenterer Vardø restored samarbeidet og Smart Artic
 
13:45// styrerommet
Smart by/Urbanisme
Lisbet Harboe; Førsteamanuensis & ansvarlig for videreutdanningsmaster i Urbanisme:
Hvor smarte er norske byer? Presentasjon av studentarbeider og forskningsprosjekt
 
Even Smith Wergeland
Førsteamanuensis & ansvarlig for videreutdanningsmaster i arkitekturvern
Arkitekturvern – og transformasjoner
 
Professor Erik Langdalen:
Tøyen og regjerningskvatal-prosjektene, Concrete Oslo og Venezia Biennale
 
14:10
Designprogrammet – klima og bærekraft
Professor og instituttleder for design Rachel Troye

Einar Sneve Martinussen Førsteamanuensis: Interaksjonsdesign//Designstudio Smart by
Phd-stipendiat og nyutdannet designer Jomy Joseph: Fremtidens løsninger i nåtid//Speculative Solar

0