fbpx Minneord om Jan Carlsen (1938–2024) | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Minneord om Jan Carlsen (1938–2024)

Portrett av Jan Carlsen.

Portrett av Jan Carlsen.

Foto: Rune Myhre, Dagbladet

Minneord om Jan Carlsen (1938–2024)

Fra begynnelsen av 1970-åra arbeidet Jan Carlsen i nærmere to tiår ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, først som stipendiat og deretter som amanuensis.

Skolen ble i 1968 en sjølstendig vitenskapelig høgskole og rekrutterte professorer, men også yngre lærere og stipendiater. AHOs studenter hadde betydelig makt i tilsettingsprosessene. Jan Carlsen var utdannet arkitekt fra England og fremmed for det håndverks- og verksmiljøet som hadde dominert utdanningen på AHO. Men slik tilfellet var ved de fleste europeiske læresteder, var skolen preget av endring.

AHOs variant av studentopprøret spente mellom marxisme og naturvern, mellom å vie seg til å skape verk eller arbeide med hverdagens rom, mellom politisk aktivisme og formgiving og mellom kulturminnepreget urbanisme og broxiansk populisme. Jan Carlsen gjorde sin stemme hørt i disse lokale diskusjonene med inderlighet og kraft, en atletisk væremåte som fikk oss til å tenke på hans tid som aktiv turner.

Jan hadde arbeidet i teamet som planla Romsås, og flere har påstått at han sto modell for Solstads idealistiske arkitektfigur i romanen «Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige». Han hadde bakgrunn fra den fagpolitiske organisasjonen Kanal og delte deres kritikk av Oslos byutvikling og av arkitektenes servile og myndighetstro rolle.

Han kom som lærer til å inspirere og veilede flere av de undersøkende og dypt politiske studentprosjektene ved AHO. Gjennom sitt faglige liv arbeidet han i mange sjangre: som romanforfatter, fagbokforfatter, journalist i Arkitektnytt og debattant i fagpresse og aviser.
 
Det er likevel som aktivist, med mot og evne til å agere for å gripe inn i samfunnsproblemer, at mange som holdt til på AHO kommer til å huske ham. Hver arbeidsdag sto trafikken forurensende stille i St. Olavs gate utenfor skolen. Sakprosaboka «Trafikk-krigen» som Jan Carlsen i 1970 ga ut sammen med Hans Magnus Ystgaard var forut for sin tid i kritikken av bil i by, fossil energi og oljeindustrien, og en oppfordring til aksjon.

Jan Carlsen døde 26. januar.
 
Fra 1990-åra hadde han arbeidet med en biografi om Christian Norberg-Schulz som bygde på samtaler og intervjuer. Boka kom aldri ut, men tekster ble sendt ut til fagfeller for kommentar og kontroll, og noe ble publisert i Arkitektnytt. Kanskje AHO kan håpe på nok et vesentlig faglig bidrag fra Jan Carlsen?
 
AHO minnes Jan Carlsen med respekt.
Karl Otto Ellefsen