fbpx Møt tidligere student: landskapsarkitekt Eric Reid | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Møt tidligere student: landskapsarkitekt Eric Reid

Møt tidligere student: landskapsarkitekt Eric Reid

Eric Reid har studert landskapsarkitektur ved AHO og i dag har han sitt eget firma, edit. Les mer om hvordan Eric jobber i dag og hvilket råd han har til deg som skal søke på AHO. 

Navn: Eric Reid
Tittel: Landskapsarkitekt/Urbanist/Grunnlegger/Kreativ Direktor
Jobb: edit AS
Avgangskull: 2015

Hvor jobber du med i dag, og hva gjør du?
Jeg jobber i mitt eget firma -edit AS -sammen med en fantastisk team av landskapsarkitekter og arkitekter.
edit. arbeider i grenselandet mellom landskap, urbanisme og arkitektur. Firmaet har erfaring med både offentlige og private prosjekter innen byplanlegging, landskap, plan og urbanisme. Kontorets kjerneverdi og visjon, og grunnlaget for deres eksistens, er initiativet til å takle klimaendringene. Deres ambisjon er å bidra til å legge grunnlaget for et forbedret, mer meningsfylt og bærekraftig miljø. De er spesialister innen landskap, klima, og systemtenkning for romlige miljøer. edit. har vært del av flere prisbelønnede konkurranseteam, og har deltatt i mange parallelle oppdrag, mulighetsstudier og konkurranser på by- og distriktsnivå.

Kontorets kjerneverdier er:
  • Vise hensyn til eksisterende kulturmiljø
  • Vise sosialt og samfunnsmessig ansvar
  • Ha fokus på teamarbeid og interdisiplinært samarbeid
  • Levere landskap og byrom av høy kvalitet og robusthet
  • Ha høyt fokus på klima og miljø 

Hva er det morsomste med jobben du gjør i dag?
Godt internt arbeid og samarbeide med andre firmaer og personer. For oss på kontoret er dette nøkkelen! Jeg elsker at jeg hver dag får jobbe i flere ulike skalaer og prosjekter - både detaljer og urbanisme er en stor og viktig del av min hverdag. 

Hvordan var veien til den jobben etter studiet?
Jeg tror kanskje tiden før jeg flyttet til Norge er viktig. Min først jobb når jeg var 15 år var som steinmurer, og senere i løpet av bachelorstudiene jobbet jeg som snekker renovering husene, i en planteskole og i et hageanlegg. Etter bachelorstudiene jobbet jeg som landskapsarkitekt for et kontor i Toronto, og kort tid etter dette startet jeg et landskaps-, design- og anleggs-firma, og senere arbeidet som anleggsleder og designer for et firma i Toronto. Det var ikke før syv år etter min bachelorutdanning at jeg bestemte meg for å flytte til Norge og studere landskap og urbanisme i masterprogrammet på AHO. Etter uteksaminering fra AHO jobbet jeg i noen år for to veldig bra kontorer her i Oslo, en lite og et større, før jeg gikk sammen med to av mine medstudenter fra AHO for å starte vårt eget firma. Slik ble edit til. Jeg kunne skrevet en hel bok om hvordan det har vært, og hvor naiv jeg er, men jeg tror jeg skal keep it short and sweet og sier: jeg har lært og lærer fortsatt mye. I tillegg til jobben hos edit var jeg i en periode universitetslektor på grunnkurset i landskap på AHO og er fortsatt i perioder veileder for diplomkandidater i landskapsarkitektur, noe jeg syns er veldig morsomt og liker godt. 

Hvilket prosjekt er du mest stolt av / mest fornøyd med?
Jeg er stolt over å få muligheten til å samarbeide med superflinke arkitekter, ingeniører, eiendomsutviklere, og kunstere på flere komplekse transformasjonsprosjekter. Jeg syns også, ydmykt, at edit som først ble opprettet i 2018 allerede har fått en portefølje man kan være stolt av.

Hva er det viktigste du lærte på studiet?
At arbeide sammen som et team og at lære av varandra. 
Landscape urbanism og Water urbanism. Begge to var veldig viktige for meg i min forståelse av territorial tenkning, økologi, og landskapets rolle i vår kollektive urbanisering av verden. 

Har du et råd til dem som ønsker å søke AHO?
Lykke til, og for å bruke min partners ord — Fail, fail again and fail better.

eric_lark.png