Nekrolog: Per Farstad

Nekrolog: Per Farstad

Per Farstad gikk bort mandag 26 august, 68 år gammel, etter en tids sykdom.


En av nestorene innenfor norsk design har dermed forlatt oss. Per Farstad var blant de få som med stor suksess kombinerte utførelsen av designyrket med en dybdeforståelse av pedagogikk og formidling.

Etter å ha vært en av de første industridesignerne utdannet ved Institutt for Industridesign i 1981, startet han det som utviklet seg til en vellykket karriere som designer. Sjansen er stor at de fleste av oss har sett, eller benyttet, noen av produktene hans; panelovn fra Glamox, skistaver fra Swix eller for eksempel en barnepulk. Han var tilknyttet en rekke kjente norske produsenter av produkter vi forbinder med den norsk folkesjela.

Per Farstad har mottatt merke for god design for flere av sine produkter, som for eksempel et ostehøvelsett for Thor Bjørklund og sønner AS.

I 1991 ble Per Farstad kallet til professoratet ved Institutt for industridesign. Han hadde lenge det eneste professoratet i Industridesign i Norge.  I løpet av kort tid utviklet Per et skriftlig grunnlag for industridesignutdanningen, et grunnlag som fortsatt er en del av underlaget for design utdanningen slik vi kjenner den i dag.

Per var aldri helt tilfreds, han ville alltid videre, ville alltid utvikle og forbedre. Det gjaldt både i hans virke som designer og som pedagog. Men utviklingen skulle skje på en kontrollert måte: «10% evolusjon hvert år er bedre enn en revolusjon hvert 10 år» var et flittig brukt motto. Han visste hva som var det grunnleggende for å utdanne gode designere, det lå alltid fast. Og det grunnleggende, det var å bruke tida i samspill med studentene: «Du må være på salen, med studentene, det er der det skjer!» fikk alle nye lærere beskjed om.  Dette gjelder fortsatt, og er en av hovedårsakene til at designutdanningen på AHO har utviklet seg til å bli en internasjonalt anerkjent utdanningsinstitusjon.

Etter at Per loset Instituttet gjennom en sammenslåing med Arkitekt høyskolen i Oslo i 1996, søkte han nye utfordringer.  I 1999, gikk han tilbake til næringslivet og yrket som designer. Den pedagogiske gløden sluknet imidlertid aldri. I 2003 utgav han fagboken Industridesign, og i 2010 Design i praksis.  Han var også professor II ved institusjoner som Statens Håndverk og Kunst Skole, Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Østfold.

Med sin store erfaring fra både designpraksis og -utdanning så Per behovet for en målrettet fagskole for designfag. Ikke bare industridesign som var hans eget fag, men også arkitektur, møbler og grafisk design.  I 2004 tok han initiativet til Designinstituttet, en ettårig fagskole for design og arkitektur. Denne skolen og dens ve og vel, opptok Per helt til det siste.

Per Farstads engasjement for faget, hans evne til å se både talent og mennesket er noe som vil bli husket.  Han vil bli savnet, men hans bidrag til norsk design og designfaget vil leve videre, og vi som er tilbake skal prøve å ta vare på arven etter han.

Bisettelsen er fredag 6 september kl 14 i Nordberg kirke