fbpx Nye studieplasser i landskapsarkitektur | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Nye studieplasser i landskapsarkitektur

Nye studieplasser i landskapsarkitektur

I sluttbehandlingen av Statsbudsjettet ble det bevilget 40 studieplasser, 20 på Masternivå og 20 på Bachelor. – Med dette runder AHO og landskapsarkitekturutdanningen en milepæl, sier Marianne Skjulhaug.
– Nå kan vi tilby et femårig studieløp innen landskapsarkitektur med en spesialisering på masternivå som har arktiske landskap og utfordringer i fokus, sier Skjulhaug, som er instituttleder for urbanisme og landskap.

Gode resultater
Studiet er et samarbeid mellom AHO og Universitetet i Tromsø. Og nettopp samarbeidet skulle vise seg å være utslagsgivende da budsjettforliket mellom de fire samarbeidspartiene, H, FrP, V og KrF i Stortinget innvilget de 40 nye studieplassene.

– Det er viktig å få på plass denne kompetansen, sier Kristin Vinje (H) medlem av KUF-komiteen og en av pådriverne for etableringen av landskapsarkitekturstudiet.

– Samarbeidet som er etablert i pilotutdanningen mellom AHO og UiT har vist gode resultater og er godt dokumentert. Det gode samarbeidet gir synergieffekt i møtet med fremtidens utfordringer. Nordområdene byr på spesielle utfordringer, og det krever at vi bygger videre på den særskilte kunnskap og kompetanse disse miljøene representerer, sier Vinje.

MA Landskapsarkitektur
Spesialiseringen som gis i Masterprogrammet i landskapsarkitektur i Tromsø bygger på en kritisk tilnærming til utfordringene de arktiske og sub-arktiske landskapene står overfor; klimaendringer, geopolitiske krefter, industriell vekst og migrasjon. Nord-områdene er studiets laboratorium, men kunnskapen som utvikles i programmet har stor overføringsverdi til andre områder.

AHO har også en toårig, internasjonal master i landskapsarkitektur som undervises i Oslo.
 
AHO fikk tilsagn om bevilgningen gjennom tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet som ble sendt ut fredag 18.12.2015. Last ned tildelingsbrevet