Språk

Nytt kunstverk pryder veggene i nye lesesaler på AHO

Nytt kunstverk pryder veggene i nye lesesaler på AHO

Lag det selv, Elise Storsveen. Fotograf: Roberto Di Trani

Lag det selv, Elise Storsveen. Fotograf: Roberto Di Trani

Alt er mulig, Elise Storsveen. Fotograf: Roberto Di Trani

Alt er mulig, Elise Storsveen. Fotograf: Roberto Di Trani

Alt er mulig, Elise Storsveen. Fotograf: Roberto Di Trani

Alt er mulig, Elise Storsveen. Fotograf: Roberto Di Trani

Alt er mulig, Elise Storsveen. Fotograf: Roberto Di Trani

Lag det selv, Elise Storsveen. Fotograf: Roberto Di Trani

Kunstner Elise Storsveen har laget to nye tekstilarbeider, Lag det selv og Alt er mulig til hver sin fondvegg i to store lesesaler på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

OM PROSJEKTET

Gjenbruk er viktig for Storsveen, og hun forholder seg ofte til allerede eksisterende kvaliteter ved materialer hun har samlet, funnet, eller fått i årenes løp. Verkstitlene er inspirert av lag-det selv-bøker fra 30-tallet og etterkrigstiden. Titlene henspiller på gleden over å få ta aktivt del i konstruksjon og formgiving i en tid der automatiserte prosesser ofte erstatter manuelt arbeid.

I de to verkene utforsker Storsveen det potensielle rommet i en todimensjonal flate. Alle tekstilene blir farget svarte før de settes sammen. Fordi materialene er av ulik kvalitet, tar de også til seg farge forskjellig, og uttrykket blir dynamisk. Komposisjonen er en kombinasjon av de fargede gjenbrukstekstilene som skaper perspektiv, og geometriske former og abstraherte menneskeskikkelser som bryter illusjonen av dybde.

Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo utvider studietilbudet sitt i 2018 og i den forbindelse rehabiliteres byggemassens søndre fløy. Elise Storsveens tekstilverk fyller hver sin fondvegg i to store lesesaler. Gjenbruk og den collageaktige teknikken Storsveen bygger sammen verkene på, er en prosess kunstneren tenker er relevant for morgendagens arkitekter når de må forholde seg til bygg som allerede eksisterer og ikke bare kan begynne på null.


OM KUNSTNEREN

Elise Storsveen (f. 1969) er utdannet på SHKS (tekstil) og på Kunstakademiet i Oslo. Hun har stilt ut både collage og maleri, og har hatt flere separatutstillinger på blant annet Kunstnerforbundet, Galleri Riis og Galleri Trafo, men samarbeider gjerne med andre. Hun har gjort flere store prosjekter med faren Jon Gundersen, og siden 1998 har hun utgitt fanzinen ALBUM med kunstner Eline Mugaas. Som selvstendig kunstner har hun gjort to KORO-prosjekter: På Høgskolen i Sørøst-Norge (1998) og i Ila landsfengsel (2011).

Publisert i KORO. 
 
FAKTA

BESØKSADRESSE
Maridalsveien 29, 0175 Oslo

KUNSTNER
Elise Storsveen

FERDIGSTILT DATO
20.09.2018

KURATOR
Nora Ceciliedatter Nerdrum

ENTREPRENØR
Alliero

BYGGHERRE
Statsbygg

VARIGHET
Permanent

TILGJENGELIGHET
Tilgjengelig for publikum

PROGRAM
Kunst til statlige nybygg