fbpx Planer for framtiden | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Planer for framtiden

Planer for framtiden

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup besøkte AHO 26. oktober. Besøket ble initiert av KMD for å belyse behovet for arkitektur- og planleggingskompetanse i norske kommuner. Målet var også å diskutere hvilken kompetanse som kreves for å svare på miljø- og samfunnsutfordringene i dag. AHO jobber bredt med spørsmålene og presenterte et tverrsnitt. 

Besøket begynte i forgården, der førsteklassingen Tonje Vestrheim presenterte møteplassen som er jobbet fram gjennom prosjektering og samarbeid. 

Astrup fikk også en påminnelse om hans rolle i rivingen av Y-blokka. På vei inn på skolen ble han møtt av parolen «Nikolai, hvor var du i fjor?»

Det offisielle programmet ga innblikk i utvalgte forskning- og utdanningsprosjekter: Nordlige byer og landskap, by- og stedsutvikling i mindre kommuner, og sosial bærekraft som en integrert del av byutvikling og planlegging, var blant som ble tatt opp i det timelange besøket.

Rundturen på skolen var satt sammen av møter med studenter, lærere og forskere, presentasjoner av prosjekter – installasjoner, tegninger og modeller – med beskrivelser og refleksjoner. En times intensivt program ble etterfulgt av et dialogmøte med KMDs planseksjon. 

På det etterfølgende møtet med KMDs planseksjon fortsatte samtalen om rundturens innhold. Diskusjonen tok i tillegg fatt i KMDs ferske rapport «Erfaringer med å sikre arkitektonisk kvalitet gjennom planlegging». Dialogen omfattet arkitektur- og planfaglige kompetansen som AHOs studentene har med seg, hvilke problemstillinger KMDs planseksjon arbeider med, og gode innspill. AHO og KMD vil fortsette samarbeidet for å øke arkitektur- og planleggingskompetansen i norske kommuner. 


minisgterbesok-01.jpg

ministerbesok-02.jpg

ministerbesok-03.jpg

ministerbesok-04.jpg

ministerbesok-05.jpg

ministerbesok-06.jpg

ministerbesok-07.jpg

ministerbesok-08.jpg

ministerbesok-09.jpg

ministerbesok-010.jpg

ministerbesok-011.jpg

ministerbesok-012.jpg