Praksis og teori i byplanlegging og utdanning

Tekst: Lisbet Harboe, Instituttleder - urbanisme og landskap

Praksis og teori i byplanlegging og utdanning

Hvor er byutviklingen er vei? Hvordan kan AHO og de andre utdanningsinstitusjoner i Oslo bidra til framtidens utfordringer?

Disse spørsmålene ble diskutert da byfaglige miljøer fra Oslo kommune, AHO, NMBU og UiO var samlet på AHO til felles frokostmøte 4. september 2019. AHOs Institutt for urbanisme og landskap var vertskap for dette frokostmøtet som Plan- og bygningsetatens avdeling for byutvikling (BY) inviterte til. Bærekraftig omstilling, den digitale byutviklingen, offentlige styring inn i framtiden, tverrfaglige arbeidsformer og medvirkning ble løftet fram som hovedtemaer.

Flerfaglighet i kunnskapsproduksjon og som arbeidsform må utvikles videre. På tvers av fag og sektorer, profesjonelle og sivile miljøer og på tvers av undervisning, forskning, praksis – privat og offentlig – der hver og en bidrar med en solid, egen kjernekompetanse og samtidig kjenner andres kunnskapsfelt. De byfaglige miljøene i Oslo, som var samlet på AHO, vil arbeide videre med dette.

praksis_teori_2_0.jpg
Samtalene foregikk både i panelet og i salen. Foto: AHO.