fbpx Søkelisten til rektorstillingen er nå klar | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Søkelisten til rektorstillingen er nå klar

Søkelisten til rektorstillingen er nå klar

AHO søker etter ny rektor, og listen over kandidater er nå klar.

1    Roya Parvardeh, Architect
2    Espen Surnevik, Prorektor og professor - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
3    Johan Bettum, Professor
4    Gro Bonesmo, Professor UL
5    Søker er unntatt offentlighet        
6    Søker er unntatt offentlighet        
7    Rachel Troye, Professor og instituttleder, Institutt for design
8    Ana Betancour, Umeå University