fbpx Søkertallene fra Samordna opptak er klare | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Søkertallene fra Samordna opptak er klare

Søkertallene fra Samordna opptak er klare

Med 18,8 søkere per studieplass ligger AHO blant de mest populære læresteder i Norge. Arkitekturstudiet ligger som nummer 6, med hele 36.3 søkere per studieplass. De 5-årige mastergradene i design og landskapsarkitektur ved AHO er også svært populære.

– Vi er svært fornøyde med årets tall, sier viserektor for utdanning Espen Surnevik.

– Det er gledelig at mange søker seg til våre studier. Det er gledelig for oss og for bransjene, sier Surnevik. 

Hele utdanningssektoren opplever lavere søkertall i år, og AHO har ca. 178 færre søknader enn i fjor.  

Regjeringen peker på de noe lavere ungdomskullene som en forklaring på nedgangen på landsbasis, i tillegg til at arbeidsplasser i Norge ikke er like påvirket av pandemien lengre. I vår har ungdom også fått tilbake flere valgmuligheter som gjør det aktuelt å utsette studiene, noe som også kan forklare nedgangen.

Førsteprioritetsøkere ved AHO fra 2019 – 2022:
 
2019 1228
2020 1288
2021 1530
2022 1399