fbpx STUDIO: Svalbard - et territorium i forandring | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

STUDIO: Svalbard - et territorium i forandring

STUDIO: Svalbard - et territorium i forandring

Som en konsekvens av de globale klimaendringene verden opplever i dag, er Svalbards geopolitiske posisjon og økologiske utfordringer i rask endring. På grunn av økt temperatur, stiger havnivået og permafrosten smelter, noe som igjen får store ringvirkninger på Svalbards livsgrunnlag og skjøre natur. I tillegg er omstillingen av Svalbards industri og rolle som leverandør av data til verdenssamfunnet i rask forandring.
 
Arktiske territorier – Svalbard, et territorium i forandring er et studiokurs i landskapsarkitektur for masterstudenter og tilbys som et samarbeid mellom de to institusjonene; Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og Universitetet i Tromsø (UiT // Norges Arktiske Universitet) Programmet er en del av det toårige masterstudiet i landskapsarkitektur som er plassert i flotte lokaler ved det kunstfaglige fakultetet ved UiT.
 
field-work1-2.jpg

Studiokurset er forskningsbasert og bruker kritiske kartleggingsteknikker, kartografi, snitt og tidslinjer for å innhente informasjon og visuelt fremstille kontemporære problemstillinger på Svalbard, som igjen er delt opp i ulike lag av kartlegging:
 
Den eksisterende tilstand på Svalbard;
Svalbards geografi, morfologi, isbreer, havnivå, vegetasjon, artsmangfold hos de viktigste dyr -og fiskarter
 
Den globale innflytelse på Svalbard;
innvandring, migrasjon, handel, plast og annen forsøpling transportert via havstrømmer.
 
Svalbards påvirkning og eksport til det globale markedet;
forskningsdata, værdata, Svalbards globale frøhvelv osv.

antennelandskap.jpg
 
I september reiste studiokurset til Svalbard for å begynne undersøkelsene. Med på turen var også AHO-studentene fra studiokurset til Lisbet Harboe og Peter Hemmersam. I løpet av semesteret er målet at studentene skal tilegne seg kunnskap om Svalbard. Videre i prosessen vil studentene arbeide i snitt, der lag av informasjon og diagrammer illustrerer dagens komplekse situasjon og som videre kan gi analyser om fremtiden. Ifølge kursleder Janike Kampevold Larsen, har det lagdelte snittet et potensial til å produsere kulturelle narrativer over et territorium som er i rask forandring.
 
Det var 23 studenter fra arkitektur og 7 studenter fra landskapsarkitektur med på Svalbard ekskursjon i år.
 
0

“Exploring arctic landscapes with teachers and classmates from different specialist fields ensures a more holistic perspective of territories under constant change, revealing multiple possibilities and threats.”
- Brona Keenan, Ireland