Tangible Landscape på AHO

Tekst: Elisabeth Sjødahl - Foto/film: AHO

Tangible Landscape på AHO

«The Tangible Landscape» er et samarbeid mellom det nye landskapsprogrammet på AHO og NVE (Norges Vassdrags- og energidirektorat).


Med nye klimautfordringer trenger vi et bedre planleggingsom som må gjøres på landskapets premisser. Derfor benytter nå AHOs andreårsstudenter i det nye landskapsprogrammet den seneste teknologien og forskning i sitt arbeid for å håndtere overvann i sine prosjekter der arbeidsmetoden linker digital- og manuell modellering. En fysisk formbar modell står i sentrum mens en 3D-scanner registrerer endringene som gjøres direkte på denne modellen. Et prosesseringsverktøy beregner så vannets effekt på endringene og en 3D-prosjektor viser disse direkte tilbake på den fysiske modellen.

Vannets effekt i topografien og planlagte bygg/konstruksjoner vises direkte og dette er et viktig instrument sett fra et didaktisk synspunkt og vil i praksis skape en felles forståelse for vannets krefter/muligheter innen multidisiplinære samarbeid.

Et stort takk til de som gjort prosjektet mulig:
Norges vassdrags- og energi direktorat, AHOs verksted, studenter og lærerteam på landskapsprogrammet, IKT og administrasjonen samt designforskningen på AHO.
Filmen er fra testgjennomgangen på AHO 5. november 2019. Rommet i sørfløyen vil bli offisielt åpnet på et senere tidspunkt.