fbpx Utlysning av stipendiatstillinger, Program for kunstnerisk utviklingsarbeid | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Utlysning av stipendiatstillinger, Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

Utlysning av stipendiatstillinger, Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid lyser nå ut stipendiatstillinger for 2016 - søknadsfrist 1. desember.
Se utlysningen her

Søknader skal i første omgang rettes til en av medlemsinstitusjonene i programmet. AHO er en av disse. Det er stor konkurranse om plassene i programmet, og søkerne må være bevisst på at god forankring i AHOs fagmiljø er en viktig forutsetning for å komme i betraktning. Før du søker bør du derfor ha sondert i relevante fagmiljøer og opprettet kontakt med aktuell veileder.
Du finner alle opplysninger vedrørende søknadsprosedyren i lenken over.

Søknadsfrist til AHO: 1. desember 2015

AHOs prosedyre for opptak til Stipendiatprogrammet finner du her