fbpx Vidare frå NFRs Idélab 2016 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Vidare frå NFRs Idélab 2016

Vidare frå NFRs Idélab 2016

AHO er representert ved Lisbet Harboe og Joakim Skajaa (AHO Institutt for Urbanisme og Landskap) i to av prosjekta som er anbefale til finansiering frå Forskningsrådets Idélab.
Målsettingen med Idélab er å bidra til eit grønt skifte gjennom å utvikla prosjekt som kan gje radikale og dristige løsningar for fremtidas byar og tettstader. Idéane skal føre til berekraftige byar basert på eit samspill mellom natur, teknologi, infrastruktur og menneske.
Sju prosjekt vart sendt inn til evaluering og fire av desse vart anbefale til finansiering, herav:

”Learning flexibility: Knowledge transfer and the global south”
(7,75 mill.)
Prosjektlteam: Kristian Hoelscher, byforskning, PRIO, Hanne Cecilie Geirbo, antropologi og infrastruktur, UiO, Ingrid Nytun Christie, Energiråd Innlandet, Sobah Pedersen, desentraliserte, autonome systemer, SINTEF, Lisbet Harboe, arkitektur og urbanisme, AHO.
Prosjektet skal forberede byars evne til å lause aukende urban kompleksitet og sårbarhet gjennom å læra frå byar med ekstrem folkesettnadstettleik og skjør infrastruktur. Målet er å utvikla morgendagens infrastruktur med større fleksibilitet, tilpasningsevne og berekraft; distribuerte systemer gjennom digitalisering og brei involvering.  

“Hidden structures: Transcending the society/biology divide in urban transformations”
(6 mill. (+1 mill. gitt visse betingelser))
Prosjektleder: Hanna Bjørgaas, som er biolog og jobber i Sweco. Ellers består prosjektteamet av Bengt Andersen, sosialantropolog, HIOA, Astri Margareta Dalseide, arkitekt i Kåmmån, Victor Lund Shammas, sosiolog , UiO/ University of California, Joakim Skajaa, sivilarkitekt, Eriksen Skajaa arkitekter/AHO.
Prosjektet øykjer å skape eit heilskapeleg og integrert nabolag som tek omsyn  til den usynlige infrastrukturen som biologiske- og  sosiale strukturer representerer. Nokon av utfordringane er raskt aukande sosiale skilja i byar dessuten tendensane til økologiske kriser og forurensing.
Mer informasjon:
Om de fire prosjektene: forskningsradet.no
Idélab blogg 2016: forskningsradet.no