Språk

Vil du bli landskapsarkitekt?

Vil du bli landskapsarkitekt?

En helt ny femårig Master i landskapsarkitektur er klar til å ta imot studenter fra høsten 2018. 

AHO og Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, har opprettet en felles, integrert master med særlig vekt på nordlige forhold.

Det er stort behov for landskapsarkitekter som kan møte presserende samfunnsutfordringer knyttet til klimaendringer, urbanisering, utnyttelse av naturressurser, migrasjon og minoritetsspørsmål.

Interessert? Registrer deg her og motta mer informasjon om studiet og om søke- og opptaksprosessen.
 

Se video om det nye studiet