fbpx Warburg-modeller på Blaker | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Warburg-modeller på Blaker

Warburg-modeller på Blaker

Med bare en liten togtur ut av hovedstaden kan du se utstillingen til masterkurset Warburg Models på Guttormsgaards arkiv. Åpent onsdag 02.06 fra kl 16 -19, og lørdag og søndag 12-17. 

Arkitektur, interiører og teknologiske systemer var av avgjørende betydning for miljøet rundt kunsthistorikeren Aby Warburg (1866–1929) og hans enorme boksamling. Da forskningsinstituttet han grunnla i hjembyen Hamburg flyttet til London i 1933, hadde staben vært involvert i to store byggeprosjekter: Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg (1926) ble skreddersydd for boksamlingen på nabotomten til kunsthistorikerens egen bolig, og Warburg var dypt involvert i transformasjonen av et vanntårn til et Planetarium (1930), der han demonstrerte sine banebrytende teorier om den antikke verdens overlevelse i moderniteten og bilders reiser i tid og rom. I London samarbeidet instituttet med det avantgardistiske arkitektkontoret Tecton, før biblioteket fant sitt nåværende hjem på Woburn Square i Bloomsbury i 1958. Warburg Institute er for tiden gjenstand for omfattende renovering (2021– 2024).

Utstillingen tar for seg seks arkitekturprosjekter iverksatt mellom 1923 og 1958. Hyperdetaljerte arkitekturmodeller i skala 1:75 betoner på forskjellig vis bestemte aspekter ved det portretterte bygget. Modellene fremstår som monokrome skulpturer, farget etter den modernistiske fargepaletten som Warburg-biblioteket brukte i sitt finurlige kodesystem for boksamlingen. Warburg-modellene skal vises i Hamburg, London og New York (2021–23).

Utstillingen er del av forskningsprosjektet Re-inscribing the Warburg Instituteved OCCAS (the Oslo Centre for Critical Architectural Studies), AHO. Kurset Warburg Models er ledet av Tim Anstey og Mari Lending. Modellene er bygget av Pernille Ahlgren, Christian Tømmeraas Berg, Amalie Elvegård, Nora Kilstad, Anne Lise Ladegård, Pål Sanchez-Paredes, Silje Seim, Cathrine Sundem, Maximilian Svendsen, Karina Tang og Mara Trübenbach. Samtalepartnere: Bill Sherman, direktør Warburg Institute, London; Uwe Fleckner, direktør Warburg-Haus, Hamburg; Dag Erik Elgin, kunstner, Oslo.

Utstillingen vises på Guttormsgaards arkiv på onsdag 02.06 fra kl 16 -19, lørdag 05.06 og søndag 06.06, klokka 12-17.
Guttormsgaards arkiv

Omtale i Arkiteknytt