fbpx Branninstruks for AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Branninstruks for AHO

Branninstruks for AHO

  • Brann varsles ved å aktivere nærmeste brannmelder/brannalarm. Denne utløses og kobles automatisk til brannvesenet.
  • Kontakt Infotorget og varsle om brannen.
  • Bidra med å evakuere personer som er truet av røyk og brann.  NB! Heisene må ikke benyttes
  • Lukk alle dører og vinduer.
  • Møt opp ved inngangen og varsle brannvesenet når de kommer.
En mer omfattende instruks deles ut sammen med etasjeplan for skolen til alle nytilsatte og alle nye studenter. Denne kommer i tillegg til oppslått instruks i alle AHOs lokaler.

Brannmeldere
Gjør deg kjent med nærmeste brannmelder, slukkeutstyr og nødutganger. Dette gjelder uansett hvor i lokalene du befinner deg.

Rømningsveier
Rømningsveier må ikke blokkeres.
Branndører som holdes i åpen stilling ved hjelp av dørmagneter, må ikke blokkeres. Andre branndører må ikke blokkeres i åpen stilling. Lukkemekanismer (dørpumper o.l) må ikke settes ut av funksjon

Røyking og bruk av åpen ild 
Røyking er IKKE tillatt i skolens lokaler. Bruk av stearinlys eller annen form for åpen ild er strengt forbudt.

Oppbevaring og bruk av ildsfarlig væske
Oppbevaring av ildsfarlig væske er strengt forbudt med mindre den er låst inn i godkjent brannskap. Bruk av ildsfarlig væske; maling, lakk o.l. skal kun foregå i lakkrommet i tilknytning til lettverkstedet i 1. etasje.

Elektrisk utstyr 
Enhver strømkilde er en potensiell brannkilde. Når du forlater et lokale må du forsikre deg om følgende: PCen er slått av. Varmeovn ikke tildekket. Lyset slukket.

Bruk av vannkoker og kaffetrakter er tillatt, men kun når de brukes under oppsikt i rom der det er folk til stede. Siste person i lokalet må forsikre seg om at apparatene er slått av.

Brannalarm 
Når brannalarmen går, skal du uansett anta at alarmen er reell. Bygget forlates straks. Du vil få nærmere informasjon utenfor.
Skolens brannalarm varsler brannvesenet. Straks brannalarmen går starter de sin utrykning.

Ved brann plikter alle på forespørsel fra brannvernleder eller etasjeansvarlig å bistå med å få ut skadede personer fra de områder hvor situasjonen tillater det.

Brudd på branninstruksen 
Brudd på branninstruksen kan føre til erstatningsplikt eller bortvisning fra skolen.
 
 
 
 

Ansvarlig: Brannvernleder
Opprettet: 23.09.1998
Oppdatert: 01.09.2017
Versjon: 6