fbpx Brannvernorganisasjon | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Brannvernorganisasjon

Brannvernorganisasjon

Statsbygg ved Øystein Hansen er brannvernleder.
AHO har ansvar for brannvern, brannkoordinatorer og etasjeansvarlige.
Brannvernkoordinator 1: Kaissar Bac-Ali
Brannvernkoordinator 2: Anders Rennemo
 

 
Brannansvarlige Maridalsveien 29
Sted Etasjeansvarlige Reserver
1. etg. vest og nord Roald Jensen Halvor Hjorth Guttu
1. etg. øst, syd og midt Annette Medhus Anne Karine Sandberg
1. etg. Sydfløyen Thomas Johansen   
2. og 3. etg Sydfløyen Lawrence Ssekitoleko Gjergj Dacaj
2. etg. nord & øst  August Gerotti Jensen Vidji Sivarajah
2. etg. vest & syd   Jenny Nygaardsmoen
3. etg. nord  Nejra Majdanac Solveig Sandness/ Rolf Gerstlauer
3. etg. øst  Mirjam Holthe Hanna Petersson
3. etg. vest  Helene Lund Hauge Harald Skulberg
   

Brannvernleder har følgende oppgaver

 • Være AHOs kontaktperson mot byggets eier og kommunens brannvernmyndigheter.
 • Til enhver tid være oppdatert på gjeldende brannvernforskrifter.
 • Sørge for at lokalene til enhver tid tilfredsstiller de krav som er nødvendig for tilfredsstillende brannsikkerhet.
 • Inspiseres lokalene jevnlig og påtale / utbedre brudd på brannforskriftene.
 • Melde feil eller mangler på branntekniske innretninger til Statsbyggs driftspersonale
 • Utpeke og lære opp områdeansvarlig.
 • Gjennomføre minst en brannøvelse pr. semester.
 • Ved brannalarm umiddelbart gå til forutbestemt sted på gårdsplassen for å motta meldinger fra etasjeansvarlig og melde dette videre til brannvesenet.
 • Ved brann og brannøvelser bære synlig identifikasjon (vest, jakke o.l.) med påtrykket Brannvernleder.
 • Holde ”Brannperm” oppdatert og i orden til enhver tid.

Instruks for etasjeansvarlig

Hovedoppgaven til etasjeansvarlig er å sørge for at folk som oppholder seg i etasjen forlater bygningen når brannalarmen går. Etasjeansvarlig må selv avgjøre om det er forsvarlig å ta seg inn i etasjen og hvor lenge en bør oppholde seg der.
 • Alle brannalarmer skal behandles som reelle.
 • Ved brannalarm skal etasjeansvarlig straks sørge for at etasjen blir gjennomsøkt. Av sikkerhetsmessige hensyn må slik gjennomsøking ikke skje alene. Det må minst være to og to sammen.
 • Skadde personer må hjelpes ut. Tilkall hjelp om nødvendig.
 • Om mulig skal døren lukkes til det rommet hvor brann har oppstått.
 • Dersom brann/røyk gjør det umulig å gjennomsøke etasjen (avgjøres av etasjeansvarlig), skal dette meldes til brannvernleder eller brannvesenet.
 • Straks gjennomsøking er gjort, skal etasjeansvarlig begi seg ut til avtalt sted for å avgi rapport til brannvernleder. 

Ansvarlig: Kaissar Bac-Ali
Oppdatert:08.01.2024