fbpx Tjenestedesign | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Tjenestedesign

Tjenestedesign

Tjenestedesign handler om å utvikle, planlegge og organisere tjenester som skaper gode brukeropplevelser.


tjenestedeisgn3.jpg

tjenestedeisgn1.jpg

tjenestedeisgn5.jpg

tjenestedeisgn4.jpg

tjenestedeisgn2.jpg

Tjenestedesignere former og organiserer tjenester. Dette involverer å jobbe med hvordan tjenester er strukturert på tvers av blant annet digitale flater, fysiske omgivelser og visuell kommunikasjon. Tjenestedesignere jobber ofte tett med både ansatte og brukere. Formålet er å overføre verdi fra leverandør til bruker – fra sykehus til pasient, fra saksbehandler til søker, fra mobiloperatør til kunde – på en effektiv, helhetlig og attraktiv måte. For å oppnå dette må det arbeides systematisk med å forstå konteksten, finne brukernes behov og generere nye ideer for kommunikasjonsmateriell, nettside, skiltning, selvbetjening, nye arbeidsrutiner og samarbeidspartnere.

Prosessen er tverrfaglig og tjenestedesignere lener seg mot andre designdisipliner som interaksjonsdesign, grafisk design og industridesign, samt faglige ekspertiser som forretningsutvikling, markedsføring, antropologi, sosiologi og interiørarkitektur.

På AHO har vi hatt forskning og undervisning innen tjenestedesign siden 2005. Studentene samarbeider med bedrifter som Posten, Telenor og DnB. Vi er internasjonalt kjent for utvikling av AT-ONE metoden som benyttes av store private og offentlige organisasjoner.

Med omkring 70% av verdiskapningen i de nordiske landene innenfor tjenesteytende sektor, og et fokus på innovasjon, brukermedvirkning og opplevelser, har det åpnet seg et stort marked for tjenestedesign de siste årene.