fbpx Sikkerhet ved AHO - retningslinjer | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Sikkerhet ved AHO - retningslinjer

Sikkerhet ved AHO - retningslinjer

AHO har adgangskontroll, alarmer og detektorer i hele bygget, samt videoovervåking. Opptakene blir automatisk slettet etter 7 dager. 

Det lagres ingen personopplysninger i forbindelser med adgangskort og overvåkingen. Utenom arbeidstiden overvåkes bygget av et vaktselskap. Studenter og ansatte har plikt til å følge retningslinjene for sikkerhet og dermed både bidra til å verne om verdifullt utstyr og bidra til et godt lærings- og arbeidsmiljø.

AHO er som statlig virksomhet selvassurandør, slik at stjålet eller ødelagt utstyr må kjøpes inn over ordinært budsjett. Privat utstyr er den enkeltes ansvar og erstattes ikke av skolen dersom det blir stjålet eller ødelagt.

  1. Ikke slipp noen inn i bygget med mindre du er sikker på at vedkommende har lovlig adgang. Krev at vedkommende legitimerer seg dersom du er i tvil.
  2. Møter du noen i bygget som du er i tvil om har noe her å gjøre, be om legitimasjon. Dersom vedkommende nekter, kontakt infotorget ev. vaktselskapet på tlf: 22755400.
  3. Det hender at det blir foretatt rekognosering rundt i bygget av personer som ikke har noe her å gjøre. Meld fra om mistenkelig oppførsel til infotorget ev. vaktselskapet.
  4. Dersom du observerer at det begås en straffbar handling inne i lokalene, prøv å holde vedkommende under oppsikt samtidig som du varsler infotorget, vaktselskapet eller politiet. NB! Ikke forsøk å gripe inn selv.
  5. Vær særlig nøye med å sikre verdifullt og lett omsettbart utstyr som bærbar PC, kamera, projektor og lignende. Dette betyr at du ikke skal forlate eller plassere slikt utstyr slik at det er lett tilgjengelig for uvedkommende. Dette gjelder også innenfor dører som krever adgangskort, som tegnesaler.
  6. Sørg for tilfredsstillende sikkerhet når du forlater arbeidsplassen, selv for kortere tid. Ha gode rutiner for låsing av kontordører. Verdifullt utstyr skal ikke oppbevares på kontorene slik at det er synlig gjennom vinduene. Skuffer og skap bør alltid holdes låst. Når du forlater rommet, skal du også påse at vinduer er forsvarlig lukket.
  7. IT-avdelingen har merkeutstyr og låsesystemer som kan benyttes for å sikre særlig verdifullt og lett omsettbart utstyr.
  8. Fysisk sperring av dørene for å hindre at de går i lås skal ikke benyttes. Det gjør tilgangen for andre lettere, og dette kan også skade dørene.
Adgangskontrollsystem

Mindre akutte hendelser

Ved mindre akutte, men alvorlige hendelser/situasjoner som kan eskalere:

  • 22 99 70 00 (08:00 - 15.45) 
  • 22 75 54 00 (15:45 - 08:00 og helgedager)