fbpx Forskningsadministrasjon | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Forskningsadministrasjon

Forskningsadministrasjon

Forskningsadministrasjonen tilbyr rådgivning og støtte for forskere og tilrettelegger for AHOs forskningsvirksomhet. Avdelingen har det administrative ansvaret for ph.d.-utdanningen og har sekretariatsfunksjonen for Forskningsutvalget. Forskningsadministrasjonen bidrar til kontakt med nærings- og arbeidsliv og har kompetanse om innovasjonsrådgivning.

Ansatte