fbpx Podcast | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

AHO Podcast

AHO Podcast

Architecture students, at The Oslo School of Architecture and Design (AHO), Viktor Nordheim and Tord Mardoff Nielsen will talk to guests about the values of aesthetics. Discussing the nuances of aesthetics and the processes of the design and preservation of the built environment.

Podcasts

Samtale om Byen | Janne Wilberg og Kirsti Skulberg
I denne episoden snakker vi med byantikvar Janne Wilberg og interiør arkitekt Kirsti Skulberg. Vi snakker om identitet i byområdene i Oslo. Selve byen og bevarings tanker, og det estetiske i dette. Samtalen beveger seg også innom bærekraft, og bestandighet i materialer. Hva må vi fokusere på i utviklingen av byen?

Verter: Viktor Nordheim og Tord Mardoff Nielsen
Musikk: Benjamin Krogh Kiønig
Release date
Urbanism and Aesthetics | Nordic Office of Architecture
How aesthetics fits in at large scale planning, and how master plans work as frameworks for the city. In this episode we are talking to Diana Cruz, head of urban design at Nordic, and John Arne Bjerknes, head of living design. We are discussing their work in urbanism, and how they work with master plans and responding to needs that are coming. 


Hosts: Viktor Nordheim and Tord Mardoff Nielsen

Music by: Benjamin Krogh Kiønig 
Release date
Season 1 Announcement 
In this first season of the AHO Podcast, we will be exploring the values of aesthetics within architecture and the built environment. We will talk about how it impacts different parts of the processes in the design and preservation of architecture. 
Hosts: Viktor Nordheim and Tord Mardoff Nielsen
Music by: Benjamin 'Bosse' Krogh Kiønig 
Release date