fbpx DSP for SDG – En alternativ strategisk visjon for digitale sentralbankpenger og bærekraftig omstilling | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

DSP for SDG – En alternativ strategisk visjon for digitale sentralbankpenger og bærekraftig omstilling

Glenn Sæstad

Diplomprosjekt

Vår 2022
Institutt for design

Einar Sneve Martinussen
DSP for SDG undersøker hvordan digitale sentralbankpenger (DSP) kunne blitt en offentlig digital plattform for å nå bærekraftsmålene gjennom nye former for penger.
 
dspforsdg2.jpg

dspforsdg3.jpg

dspforsdg3_0.jpg


Digitale sentralbankpenger (DSP) er elektroniske penger tilgjengelige for allmennheten som er utstedt av en sentralbank, og kan konseptualiseres som et digitalt alternativ til kontanter, et offentlig alternativ til kontopenger utstedt av private banker, eller som en nasjonal digital valuta. 90% av verdens sentralbanker utreder i dag digitale sentralbankpenger, hvor noen også er i pilotfaser. Felles for utredningene er at de i hovedsak utreder hvordan DSP kan gjøre det finansielle systemet mer effektivt, sikkert og innovativt. Samtidig som verdens sentralbanker arbeider med dette, roper både FNs klimapanel og offentlig sektor på sektorovergripende handling og virkemidler for å kunne adressere bærekraftsmålene og redusere effektene av klimaendringene.

dspforsdg5.jpg

dspforsdg6.jpg

Oppgaven undersøker hvordan digitale sentralbankpenger kunne blitt en plattform for å gjennomføre tiltak for å nå bærekraftsmålene. For å gjøre dette har jeg jobbet parallelt med en av arbeidsgruppene i Norges Bank som utreder DSP, og hatt dialog med dem i forkant, under og ved slutten av arbeidet. I tillegg har jeg intervjuet eksperter innen bærekraftig økonomi, desentralisert finans og strategisk design for å lære om problemstillingene relatert til temaet. Designleveransen ble til gjennom utforskende designarbeid, hvor jeg utviklet ulike konsepter for hva digitale sentralbankpenger kan brukes til i offentlig sektor, for deretter å reflektere over fellestrekkene i eksemplene.

dspforsdg7.jpg

Oppgavens leveranse er en alternativ strategisk visjon for en satsing på smarte digitale sentralbankpenger ledet av Norges Bank i samarbeid med resten av det offentlige, hvor bærekraftsmålene er satt i sentrum. Visjonen inneholder fire strategiske prinsipper og en samling tjenestekonsept som illustrerer hva en slik visjon kunne ha ført til. Leveransen har vekket interesse hos både tradisjonelle økonomer og jurister i Norges Bank, og hos alternative økonomifaglige miljø som Rethinking Economics.

dspforsdg8.jpg

dspforsdg9.jpg

dspforsdg10.jpg

dspforsdg11.jpg

Diplomoppgaven ‘DSP for SDG’ skisserer opp en ny og pragmatisk retning mellom konvensjonelle og radikale ambisjoner for bruk av digitale sentralbankpenger, hvor DSP kan skape merverdi for samfunnet utover bank og finansmarkedet. På denne måten utfordrer oppgaven Norges Bank sitt nåværende mandat og foreslår en ny tilnærming til hvordan Norges Bank kan bidra til bærekraftig omstilling uten å bryte prinsippet om sentralbankuavhengighet. Med ‘DSP for SDG’ har jeg ønsket å bruke design i en kontekst hvor design sjelden spiller en strategisk rolle, sentralbankvirksomhet, og undersøkt hvordan design kan spille en rolle i å omstille samfunnet på et strukturelt nivå.
 
portrettbw2.jpg
Glenn Sæstadglenn@lokaltbyraa.noLokaltbyraa.no