fbpx Lydstyrke | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Lydstyrke

Tina Mee JohnsenKristin Marie Brudeseth

Diplomprosjekt

Tjenestedesign
Vår 2022
Institutt for design

Josina Elizabeth Vink
Lydstyrke er et tjenestedesignprosjekt om tilrettelegging og inkludering for og med elever med nedsatt hørsel i grunnskolen. Vi har utforsket hvordan kunnskap, forståelse og inkluderende klassekultur kan styrke psykososial og pedagogisk tilrettelegging.

brukere.jpg

Vi har medvirket og snakket med lærere, pedagoger, spesialister, foresatte og elever med nedsatt hørsel. Sammen har vi diskutert, utforsket og utviklet konsepter og tiltak for å skape inkludering og helhetlig tilrettelegging i grunnskolen for elever med nedsatt hørsel.

kjerneverdier.jpg

Vår leveranse er tjenesten Lydstyrke som gjennom øvelser og kunnskap skal styrke lærere og elevers forståelse for om hørsel. Sammen kan klassen skape et inkluderende klassemiljø, samtidig som at læreren får støtte til å sikre helhetlig tilrettelegging. Elever med nedsatt hørsel kan også få større forståelse for egne behov og reflektere over skolehverdagen sammen med foresatte. Dette, kombinert med tilgjengeliggjøring av ressurser og kompetanse fra spesialister og spesialpedagoger, har som mål å øke lærerens kompetanse om hørsel og tilrettelegging.

brukertest.jpg

Med dette prosjektet ønsker vi å sette lys på dagens debatt om funksjonshemmede barns opplevelse av skolehverdagen. Som designere har vi skapt verktøy for inkludering, tilrettelegging og trygghet i skolen for og med alle innvolverte.
 
gruppebilde.jpeg
Tina Mee Johnsen / tinameejohnsen@gmail.com
Kristin Brudeseth / kristin_marie_b@live.no