fbpx Studentutvalget ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Studentutvalget ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

SAHO ELECTION! Voting ends on May 22nd.
Vote here! 

sahologo.png 
SAHO is the student organisation at AHO. We are an organisation of students for students.

Through our representatives we are a part of shaping and improve the everyday life of our students, both professional and social. By joining SAHO you will get the opportunity to improve the educational foundation across the AHO, as well as the physical environment such as canteen, workshops, printing room ect. As a member you will get an improved understanding of how AHO works and how to change things for the better.
 
Our two goals:
 
1.      Ensure high quality at all our study programs and to strengthen the students voices in important discussions about all aspects of our education.
2.      Continue improve the social and professional community at AHO

Student board postions for foreign students: 

International representative

(1 assignment) - Miguel Hernandez Quintanilla
As International Student Representative in SAHO you will have the opportunity to work hand in hand with the International Office in order to address questions and issues that affect the international students. International student representative is the connection between SAHO, International students and the International office.  In SAHO year 2019/2020 these are some of the things that has been worked on; organizing and improving the welcoming process for the new international students, starting a language café and tried strategies to strengthen links between the internationals and the school.
It is an exciting and creative assignment that will allow you to understand better how the school works on improving the experience of its students. As an international representative you can also join the SAHO meetings which is a great place to learn more about the school and to meet some cool and fun people.  It does not require too much time investment.

It will be of advantage if you are an international student yourself, even though it is not a requirement.

Social committee
(at least 1 international representant)
- Herman Billett, Mats Georg Søfting, Fernande Kvitberg, Carl Magnus Gunnar Traberg, Ferdinand Widman, Vilde Malmberg Gimming

Social committee is responsible for SAHOs social events. To make new ideas, and carry on with traditions. Examples of events are fleemarked, quiz and BBQ. 

Contact us for more information either on our e-mail adress or at Facebook
 

 

sahologo.png
SAHO er studentorganisasjonen ved AHO. Vi er et utvalg av studenter for studenter. 
 

Gjennom våre verv er du med på å utforme og bedre studiehverdagen til studentene på skolen, både faglig og sosialt. Ved å være med i SAHO kan du få mulighet til å utforme studieretningen du går på og undervisningsgrunnlaget på tvers av alle studiene, nye sosiale aktiviteter på skolen og forbedringer av skolens fellesområder som for eksempel kantina, verkstedene og printer rommene. Som medlem av SAHO får du en større forståelse av organiseringen av AHO og hvordan ting kan endres til det bedre. 

Våre to mål; 
1.      Sikre god kvalitet på studiet, og fremme studentenes stemme inn i diskusjonene om vår utdannelse på AHO. 
2.      Forbedre det sosiale og faglige fellesskapet på skolen.

SAHO har mange forskjellige verv, alle utvalg er med på å forme studenthverdagen! Alle verv har en varighet på 1 år.

Studentrepresentanter, verv og utvalg: 

Leder


(1 verv) sitter i AU - Pernille Boye Ahlgren​

Leder i SAHO sørger for jevn arbeidsstrøm i SAHO. Sammen med de andre i AU (nestleder, økonomiansvarlig og sosial leder) utarbeider leder plan for året, økonomisk styring, satsningsområder og følger opp undergrupper og representanter i skolens utvalg. Leder innkaller og lager saksliste til SAHO-møtene og er ordstyrer. Som leder av SAHO må du like å organisere og holde i mange ting på en gang, og ikke minst være flink til å delegere.
Leder i SAHO sitter i skolens styre sammen med ansatte ved skolen og eksterne styremedlemmer. Skolens styre er skolens øverste organ og bestemmer hvordan skolen skal drives. Styremedlem er en svært viktig rolle, som er med på å ta store avgjørelser for skolen. Dette innebærer å stille opp på møter og seminar, ca. ett seminar og syv møter i året. Dette er et godt lønnet verv.
Leder burde ha erfaring fra organisasjonsarbeid, men er ikke et krav

Nestleder


(1 verv) sitter i AU - Bendik Johnsrud​

Nestleder assisterer leder, og er vara hvis leder ikke er tilstede. Som nestleder sitter man også i LMU (Læringsmiljøutvalget). Nestleder fungerer som kontaktperson for alle klassenes tillitsvalgte. Dette innebærer å se til at tillitsvalgte blir valgt og har et overblikk over hvilke temaer som blir tatt opp på tillitsvalgt møtene. Nestleder samarbeider også med PR og passer på at det er en jevn strøm av informasjon på SAHO sine sosiale kanaler. Rollen innebærer også å være tilstede på alle felles SAHO møter og skrive referat.
Hvordan arbeidsfordelingen blir fordelt mellom medlemmene i AU (arbeidsutvalget) vil variere, men i perioden 2020/2019 har nestleder hatt ansvar for å følge opp representanter i programutvalg og programstyre. Lønnet verv.
Nestleder fungerer også som vara i skolens styre.
Nestleder burde ha erfaring fra organisasjonsarbeid, men er ikke et krav

Administrator


(1 verv) sitter i AU - Frida Tørring​

Administrator har oversikt over SAHOs økonomi og er hovedansvarlig for å sette opp budsjett og fordele SAHOs bevilgede penger. Administrator har møter med økonomiavdelingen ved AHO. Administrator har også ansvar for å besvare og holde orden i søknader om støtte som blir sendt inn til SAHO og er den som til enhver tid skal ha oversikt over hvordan økonomien i SAHO er. Administrator har budsjetterings myndighet og sitter med det overordnede ansvaret for regnskapet.
Administrator sitter sammen med Leder i SAHO i skolens styre. Skolens styre er skolens øverste organ og bestemmer hvordan skolen skal drives. Styremedlem er en svært viktig rolle, som er med på å ta store avgjørelser for skolen. Dette innebærer å stille opp på møter og seminar, ca. ett seminar og syv møter i året.  Dette er et godt lønnet verv.
Administrator burde ha erfaring fra organisasjonsarbeid, men er ikke et krav

Sosial leder 


(1 verv) sitter i AU - Eline Lia Aasland​

Er leder av det Sosiale Utvalget i SAHO. Sosial leder har ansvar for at SAHO setter et årshjul for arrangementer, og avholder møter med sitt utvalg.
Sosial leder har også ansvar for SAHOs sosiale arrangementer som holdes på skolen eller for skolens studenter, samt bistå arrangementer engasjert av studenter som SAHO støtter. Sosial leder fungerer som pub-styrets kontaktperson i AU.
Sosial leder burde ha erfaring fra organisasjonsarbeid, men er ikke et krav

Programstyre-representant for arkitektur 


(2 Verv) sitter i PS - Vilde Gimming og Åsne Storli
Sitter i skolens programstyre for arkitektur. I programutstyret arbeider man med saker og problemstillinger som omhandler skolens faglige arbeid. Studentrepresentantene i PS er med på svært faglig relevante diskusjoner, blir innlemmet i avgjørelser om studietilbudet på skolen, og er med på å kvalitetssikre at skolen holder høy kvalitet. I PS representerer du alle arkitektstudenter ved skolen, så dette er et bra verv for deg som synes det er spennende å diskutere det faglige innholdet ved skolen og vil være med på å gjøre skolen enda bedre. Vervet er ikke betalt, så søkere burde være høyst motiverte til å bidra til det faglige arbeidet med å forbedre skolen.
Programutstyret er et mindre utvalg med instituttledere (fra hhv. arkitektur og landskapsarkitektur) og professorer ved skolen der det arkitekturfaglige diskuteres. Her diskuteres også studietilbud og studiekvalitet. Dette vervet gir representantene en viktig stemme med stor påvirkningskraft. PS har det operative faglige ansvaret for studieprogrammene og rapporterer til prorektor for utdanning. 
 
Samlet for PS er det omtrent tre møter i måneden, og det er best at begge representanter er tilstede.

Programstyre-representant for design 


(2 Verv) sitter i PS - Hobbe Strömberg og Johan Møller
Sitter i skolens programstyre for design. I programstyret arbeider man med saker og problemstillinger som omhandler skolens faglige arbeid. Studentrepresentantene i PS er med på svært faglig relevante diskusjoner, blir innlemmet i avgjørelser om studietilbudet på skolen, og er med på å kvalitetssikre at studiet holder høy kvalitet. I PS representerer du alle designstudentene ved skolen, så dette er et bra verv for deg som synes det er spennende å diskutere det faglige innholdet ved skolen og sørger for at studentenes stemmer blir hørt i diskusjoner. Vervet er ikke betalt, så søkere burde være høyst motiverte til å bidra til det faglige arbeidet med å forbedre skolen.
Programstyret er et mindre utvalg med instituttleder og professorer ved skolen der det designfaglige diskuteres. Her diskuteres også studietilbud og studiekvalitet. Programstyret har stor faglig relevans med stor påvirkningskraft. PS har det operative faglige ansvaret for studieprogrammene og rapporterer prorektor for utdanning. 

Programstyre-representant for landskapsarkitektur 


(2 Verv) 1 sitter i PS - Sindre Berg Bekkåsen​
Sitter i AHOs programstyre for fellesgraden i landskapsarkitektur mellom AHO og UIT. Her blir det tatt opp saker som har med fagene, studieplan og kvaliteten på studiene å gjøre. Programstyret har stor faglig relevans med stor påvirkningskraft. Fellesgraden er i oppstartsfasen, og dette preger arbeidet i programstyret. Blant annet arbeides det med å lage emneplaner og løpende vurdere og gjøre nødvendige endringer etter hvert som emnene undervises for første gang. Det arbeides og med utvekslingsavtaler og studentenes overgang mellom AHO og UiT. Programstyret møtes tre ganger i semesteret, og møtene varer mellom 2-5 timer. Programstyret har faglig operativt ansvar for drift og kvalitetssikring av fellesgraden. Programstyret har vedtaksmyndighet på en del saker, men vil ofte behandle saker for konsortiumsstyret og anbefale for vedtak.
Programstyre-representant må gå på AHO/UITs fellesgrad

Konsortium Styret


(1 Verv) - Tale Marker
Er et felles styre for AHO og UIT som behandler saker angående fellesgraden i landskap. Disse møtene foregår både i Tromsø og i oslo og er ca. 2 ganger i semesteret.
Programstyre-representant må gå på AHO/UITs fellesgrad

Sosialt utvalg 


(7 verv ( at least 1 international representant)) / Social committee (1 assignment)
- Hans Jacob Wernersen, Maija Hauger, Céline Meisingseth Montarou, Andrea Solskjær Cederkvist, Anna Kristine Halvorsen, Bine Bergan, Brage Eckhoff Planke, Hanne Pedersen Falstad, Jakob Skarveland, Lars van der Hagen, Mathias Sagvik, Mira Krogh, Oda Staupe Eide, Sigrid Frøystad Tveiten, Sindre Kvalsvik, Sofie Fernande Stellander Kvitberg, Sophie Holtum Nielsen, Taran Tenge, Trine Truchs Erga

Sosialt utvalg, sammen med sosial leder, har ansvar for SAHOs sosiale arrangementer som holdes på skolen eller for skolens studenter. Eksempler på initiativ sosialt utvalg arrangerer kan være loppemarked, quiz, grilling, julegløgg og lignende. I sosialt utvalg holdes det som regel et månedlig møte.
Social committee is responsible for SAHOs social events. To make new ideas, and carry on with traditions. Examples of events are fleemarked, quiz and BBQ. 

Pub-styre 


(antall verv bestemmes av pub-styret, velges ikke inn gjennom SAHO)
- Anna Kristine Halvorsen, Maija Hauger, Mats Georg Søfting, Bine Bergan, Hans Jacob Wernersen, Eivind Jacobsen, Mira Beichman Krogh, Trine Truchs Erga og Jenny Bjørgum

Har som ansvar å arrangere studentpuber for skolens studenter. I tillegg er pub-styre ansvarlig for å arrangere diplomfest en gang i semesteret og skal se til at første klasse arrangerer høstfest.

Klagenemnda


(2 verv) - Frida Tørring​
Klagenemnda ved AHO behandler klager som kommer inn. Dette kan gjelde studenters klager på formelle feil, mistanke om fusk eller liknende. Utvalget består av to internt ansatte, to studenter og en advokat. Dette er et spennende utvalg å sitte i hvor du får innblikk i hvordan AHO fungerer og kan være med på interessante debatter. Som representant har du en sterk stemme i avgjørelsene som blir tatt. Møtene blir holdt fortløpende ettersom det kommer inn klager. Det er generelt få klagesaker på AHO.
Fordi dette er et utvalg som krever lite tid er det ønskelig at dette er et tilleggs verv i tillegg til annet verv i SAHO

PR ansvarlig


(2 verv) - Jenny Bjørgum​
PR er ansvarlig for SAHOs grafiske profil. De har ansvar for informasjonsflyt på sosiale medier (instagram og facebook per nå) og å bistå andre grupper i SAHO med å lage plakater/flyers og liknende.
PR må ha gode forkunnskaper i grafisk design

International representant 


(1 verv) International representative (1 assignment) - Arina Perevedentseva
As International Student Representative in SAHO you will have the opportunity to work hand in hand with the International Office in order to address questions and issues that affect the international students. International student representative is the connection between SAHO, International students and the International office.  In SAHO year 2019/2020 these are some of the things that has been worked on; organizing and improving the welcoming process for the new international students, starting a language café and tried strategies to strengthen links between the internationals and the school.
It is an exciting and creative assignment that will allow you to understand better how the school works on improving the experience of its students. As an international representative you can also join the SAHO meetings which is a great place to learn more about the school and to meet some cool and fun people.  It does not require too much time investment.
It will be of advantage if you are an international student yourself, even though it is not a requirement

Opptakskomiten


(1 verv) - Nora Marie B. Kilstad​
Opptaksrepresentantene er med på å planlegge opptaket til skolen, og innebærer å utforme opptaksprøver og diskutere selve opptaksprosessen. Arbeid foregår i hovedsak på vårparten.
Opptakskomiteen består av tre representanter fra arkitektur, tre representanter fra design, tre representanter fra urbanisme/ landskap og en representant fra studieadministrasjonen, i tillegg til studentrepresentanten. Gjennom månedlige møter er studentrepresentanten med på å gi innspill til opptaksprosessen generelt, komme med forslag til utforming av hjemmeoppgaver og skoleoppgaver, og påse at opptaksprøvene er forståelige for nye søkere. Du har ikke ansvar for å bedømme søkernes prøver.
Dette vervet gir deg god innsikt i opptaksprosessen til AHO, og gir deg gode muligheter til å skape rettferdige og spennende oppgaver for skolens søkere. Det er er kreativt verv som oppfordrer til nytenkning og å argumentere for dine meninger. Det er lurt å ha litt innsikt i alle fagområder ettersom opptaksprøve 1 er felles for de tre studieretningene.

AU (arbeidsutvalget)


Arbeidsutvalget i SAHO fungerer som styret til SAHO. De har møter en gang i uka. De utarbeider planer, tar hastesaker, forbereder til SAHO møter og har jevnlige møter med ledelsen på skolen. Sette budsjett, kobler studenter og administrasjon, pusher gjennom saker. AU finner selv en god arbeidsfordeling ut fra hvem individene i utvalget er.


For mange studenter blir skolen et hjem, på godt og vondt. Gjennom SAHO kan du forstå samt påvirke egen studiehverdag.

Det er viktig at alle studenter er klar over hva SAHO er, hva vi gjør og hva vi kan bidra med. En er selv nødt til å legge føringer for hvordan studietiden skal bli. SAHO er basert på engasjement fra studenter. Alle medlemmer stiller til valg og blir stemt frem av studentene på skolen. 

Vær bevisst på din studenthverdag – bli med å forme den!

Info
Kontakt


For AHO-studenter: saho@aho.no
Øvrige henvendelser: au.saho@aho.no
Lik SAHO på Facebook

Vedtekter


Vedtekter for Studentutvalget ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (SAHO)
1 Formål
1.1 Studentutvalget ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo (SAHO) er studentene ved Arkitekturog Designhøgskolen (AHO) sitt valgte studentstyre.
1.2 SAHO sitt primære formål er å sikre et best mulig studium og en god studietid for studentene ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).
1.3 SAHO skal være en organisasjon uavhengig av AHO og skal i størst mulig grad styre seg selv og egen økonomi.
1.4 SAHO skal representere studentmassen ved AHO i skolens ulike
1.5 SAHO skal fungere som en paraply for studentaktivitet på AHO og tilrettelegge for enkel oppstart og opprettholdelse av studentforeninger og klubber.

2 Sammensetning
2.1 SAHO består av valgte studentrepresentanter fra AHO med verv i AHOs ulike organer, samt studentutvalgets arbeidsutvalg (AU). Disse er interne verv med møteplikt og stemmerett.
2.2 Eksterne verv har møterett, men ikke stemmerett.
2.3 Alle interne verv går over høst- og vårsemester.

3 Valg
3.1 Alle studenter ved AHO er automatisk medlem i SAHO og har dermed rett til å stille til valg.
3.2 Studenter stiller til valg på spesifikke verv med funksjonstid i høst- og vårsemester.
3.3 Et offentlig valg hvor alle studenter ved AHO har stemmerett gjennomføres i starten av høstsemesteret, innen utgangen av august.
3.4 Ubesatte verv må fylles gjennom supplering. Frivillige kan da bli godkjent ved akklamasjon på førstkommende SAHO-møtet.
3.5 Representanter har personlig vara til møter i AHOs ulike styrer, komiteer og organer. Til interne SAHO-møter har representanter ikke vara.

4 Arbeidsutvalget (AU)
4.1 AU arbeider på vegne av hele SAHO og studentmassen opp mot AHOs administrasjon.
4.2 AU skal fasilitere SAHO møter og har ansvar for føring av agenda og referat.
4.3 AU skal ta hånd om forespørsler utenfra.
4.4 Medlemmer i AU sitter for 12 måneder (fra august til august).
4.5 Verv i AU er lønnet etter AHOs studentassistentavtaler.

5 Møtestruktur
5.1 SAHO møter en gang i måneden. Her stemmes det over pengebevilgninger og relevante saker fra skolens organer diskuteres.
5.2 Ni SAHO-møter skal gjennomføres hvert år. Dette inkluderer en introduksjonsworkshop hvor semesterets møtedatoer fastsettes.
5.3 Om hele SAHO velger å gå videre med en sak, går AU og andre relevante SAHO medlemmer sammen om å lage en handlingsplan og setter denne til verks.
5.4 Om representanter i SAHO er internasjonale skal agenda, referat og møtet i seg selv, gjennomføres på engelsk.

6 Avstemning
6.1 Alle studenter med interne verv i SAHO har stemmerett.
6.2 Avstemning gjennomføres ved håndsopprekning og normalt flertall.
6.3 Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
6.4 Avstemning krever 50% tilstedeværelse (studenter med interne verv) for å kunne bli gjennomført.

7 Endring av vedtekter
7.1 Vedtektsendring krever 2/3 tilstedeværelse samt 2/3 flertall.
7.2 SAHO medlemmer skal ha minst en ukes betenkningstid før endringsforslaget stemmes over.
7.3 Endring av andre styrende dokumenter følger normal avstemningsprosedyre.

8 Økonomi
8.1 Økonomiansvarlig i AU skal føre budsjett og regnskap for SAHOs aktiviteter.
8.2 Både økonomiansvarlig og leder har disposisjonsrett til SAHOs midler.
8.3 SAHO skal ikke være ansvarlig for lønnsutbetalinger til lønnede verv, da disse skal gå under AHOs egne lønnssystemer.
8.4 SAHOs midler kommer fra AHOs eget budsjett, Afag og gjennom søknader til Kulturstyret, Frifond ol.
8.5 Det må jobbes for å øke SAHOs budsjett årlig.
9 SAHO som paraplyorganisasjon for studentkultur ved AHO
9.1 SAHO skal være en bidragsyter til studentaktivitet på AHO, både organisatorisk og økonomisk.
9.2 SAHO skal bevilge midler til eksisterende studentinitiativ og aktiviteter i tilknytning til AHO.
9.3 SAHO bør jobbe for en økning i studentaktiviteten på AHO gjennom enkle søknadsordninger og informasjon.

10 Faste arrangementer
10.1 Introduksjonsworkshop for nyvalgt studentutvalg.
10.1.1 Bør gjennomføres før utgangen av September.
10.1.2 Avtroppende AU er ansvarlig for gjennomføring.
10.1.3 Om avtroppende AU ikke har mulighet, ligger ansvaret hos SAHOs kontaktperson i AHOs administrasjon (studiesjef).
10.2 Fadderuke 10.2.1 SAHO støtter fadderuken økonomisk og har hovedansvar for ett ettermiddagsarrangement.
10.2.2 Arrangementet må brukes til å markedsføre SAHO
10.2.3 Hovedansvar for gjennomførelse ligger hos AU, men avtroppende studentrepresentanter oppfordres til å delta på arrangementet.
10.3 Diplomfest
10.3.1 To diplomfester arrangeres årlig. SAHO er ansvarlig for at festene finner sted, men gjennomføres i samarbeid med pubstyret.
10.4 Julegløgg
10.4.1 SAHO gjennomfører en utdeling av gløgg til studentene ved AHO i begynnelsen av desember hvert år, som en oppmuntring til studentene i innspurtsperioden.
10.4.2 Arrangementet bør brukes til profilering av SAHO.
10.5 Internasjonal fadderuke
10.5.1 Gjennomføring av opplegg ligger hos faddere, men SAHO kan bidra med forslag til aktiviteter og fungere som bindeledd til AHOs administrasjon.

11 Andre dokumenter angående SAHOs struktur, nettverk og vesen
11.1 Organisasjonskart
11.1.1 Organisasjonskartet skal forklare SAHOs kobling til AHOs organer, samt SAHOs tilknytning til andre, eksterne organisasjoner (Norsk Studentorganisasjon, Velfedstinget i Oslo og Akershus, Afag, etc.)
11.2 Stillingsbeskrivelse og medlemsliste
11.2.1 Stillingsbeskrivelsen skal skille mellom eksterne og interne verv og deres tilknytning til SAHO, samt forklare vervenes oppgaver.
11.2.2 Stillingsbeskrivelsen oppdateres fortløpende med hvilken student som innehar vervet (navn, kurs og foto)
11.2.3 I særlige stillinger anbefales relevante kurs fra SiO foreninger.
11.2.4 Etter endt periode må et erfaringsskriv om vervet leveres til AU.
11.3 Årshjul
11.4 Hvordan søke om midler til studentinitiativer
11.5 System for SAHO som paraplyorganisasjon for studentaktivitet på AHONew accordion content

Søk SAHO om økonomisk støtte

SAHO: Søknad om finansiell støtte

SAHO er AHOs studentorganisasjon og vi ønsker å støtte diverse aktiviteter som studentene tar initiativ til. For tiden er det liten aktivitet utenom studiene, så her er det bare å være kreativ. Det kan søkes om støtte til aktiviteter som vil vare over en viss tid, eller et enkeltarrangement. Noen eksempler er yoga, fotball, skidag, filmklubb og rebusløp.
Beløpet som blir tildelt er blant annet avhengig av hvor mange søknader SAHO har fått inn, aktivitetens natur (kan utstyr leies gratis andre steder?) og hvor mange som tar del i aktiviteten.
Alle søknader for studentinitiativ skal gå til SAHO. Dersom det søkes om penger fra AHO, vil det ikke være mulig å søke SAHO om penger.

Støtte fra SAHO skal ikke bidra til overskudd eller lønn til initiativtaker.
 
Følgende dokumenter sendes til SAHO:
 1. Eventuelt regnskap fra tidligere år, aktivitet eller arrangement
 2. Budsjett. Hvilke poster skal SAHOs midler dekke?
   
 3. Skriftlig søknad:
 • Hvem søker om penger?
 • Hva er formålet med arrangementet/aktiviteten?
 • Hvem er arrangementet/aktiviteten ment å være for?
 • Hva skal pengene gå til?
 • Hvilke andre steder er det søkt om penger?
 • Beløp
Senest to uker etter at arrangement/aktivitet er overstått, skal et resultatregnskap leveres til SAHO som viser hva støtten gikk til. Dette blir sammenliknet med budsjettet. Dersom det skulle være midler til overs fra SAHO, skal disse tilbakebetales. 

Ta gjerne kontakt med AU (Arbeidsutvalget) dersom du har spørsmål. Kanskje finner du også svar på  sio.no/foreninger
 
Send din søknad til:  SAHO@AHO.NO

Vi er her for å hjelpe deg!