Språk

Studentutvalget ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

SAHO, the student council at the Oslo School of Architecture and Design, is an organ for and by students.
saho_2.png

For many of us the school becomes a home. Through SAHO you can influence how the school runs.

It is important that all students are aware of what SAHO is, what we do and what we can contribute with. You have to choose yourself how your studies will be. SAHO is based on student involvement and all members are elected by the rest of the student mass.

As an international student, you can represent all foreign students at AHO, both exchange students and those who wish to do their MA and Diploma here.

Contact us for more information either on our e-mail adress or at Facebook
 

SAHO er et organ for studenter, drevet av studenter. 
saho_2.png

For mange studenter blir skolen et hjem, på godt og vondt. Gjennom SAHO kan du forstå samt påvirke egen studiehverdag.

Det er viktig at alle studenter er klar over hva SAHO er, hva vi gjør og hva vi kan bidra med. En er selv nødt til å legge føringer for hvordan studietiden skal bli. SAHO er basert på engasjement fra studenter. Alle medlemmer stiller til valg og blir stemt frem av studentene på skolen. 

Vær bevisst på din studenthverdag – bli med å forme den!

Kontakt:


Studentrepresentanter
Vedtekter
Søk SAHO om økonomisk støtte