fbpx #ahostudentprat: Hanna Hovland Johannesen | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

#ahostudentprat: Hanna Hovland Johannesen

#ahostudentprat: Hanna Hovland Johannesen

Vi har tatt en prat med Hanna Hovland Johannesen i 2. klasse Arkitektur, som jobber med stål-workshop om dagen.


Hva gjør du på AHO om dagen?
Jobber med stål! Vi har fått en oppgave i grupper på fire og fire, hvor vi skal lage konstruksjoner i stål som er en relasjon mellom to mennesker. Gruppen jeg er en del av har fått ordet "vente" som relasjon og vi har fått utdelt vinkelstål som vi skal benytte i vår besvarelse. Vår besvarelse blir en del av stål-utstillingen til 2. klasse arkitektur, som stilles ut på taket av skolen nå.
 
Hvordan svarer dere på oppgaven?
Vi har vært innom mye. Skal vi lage et forløp, med en vei som gjør at man må vente, eller et sted hvor man venter sammen? Vi landet på det siste og tenker at et godt sted å vente er et sted hvor man blir så distrahert at man glemmer at man venter. Derfor har vi bygget ganske høyt, da har man god utsikt til resten av utstillingen og andre ting rundt.
 
Hvordan er det å samarbeide i en sånn oppgave?
Det er veldig fint! Man har jo ansvar for seg selv, så man må jo sette sine egne tidsbegrensninger og sånn. Ikke alle er like flinke til å stå opp om morgenen, men det fungerer veldig bra.
 
Hva gleder du deg mest til akkurat nå?
Å se resultatet, prøve konstruksjonen og se hvordan de andre gruppene har besvart oppgaven. Det er mye hardt, fysisk arbeid, så det blir veldig gøy å se et konkret resultat.
 
Hvordan blir dette prosjektet vurdert?
Det blir vurdert av en sensor som har en kort gjennomgang av prosjektet. Det er ikke noen karaktersetting, poenget med workshopen er at vi skal lære oss å jobbe med stål, få en forståelse av hvordan materialet kan bearbeides og hvilke muligheter som finnes.
 
Hvilke andre prosjekter har dere om dagen?
Vi har en semesteroppgave som vi akkurat har begynt på. Når vi er ferdige med workshopen er det bare semesteroppgaven igjen, bortsett fra de skriftlige fagene. Vi skal bygge førstegangsboliger for asylsøkere som har fått innvilget asyl i Norge. Vi er akkurat ferdige med en innledningsfase hvor vi har gjort research, tomteanalyser og startet å forme prosjektet. Videre skal vi konkretisere ut i fra analysene og observasjonene vi har gjort, ta valg og skape arkitektur ut i fra det vi har gjort nå i startfasen.