fbpx Studentvelferd frå SiO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Studentvelferd frå SiO

Studentsamskipnaden SiO er samskipnad for 27 studiestader i Oslo. Som AHO-student er du medlem av studentsamskipnaden SiO. Etter du har betalt semesteravgift, kan du nytta deg av SiOs tilbod.
Kvinne som leser i en park.
 
Foto: SiO - Svein Finneide

SiO tilbyr tenester som gir deg eit enklare og betre studentliv. SiO tilbyr bustad, trening, mat og drikke, doktor, tannlegar, psykologar, rådgjevarar, foreningsliv og barnehage tilpassa studiekvardagen din og studentøkonomi.


SiO Bolig: Spar pengar ved å bu i studentbustad

Studentsamskipnaden SiO har nesten 9000 studentbustader i Oslo, fordelt på 24 studentbyar og – hus rundt omkring i byen. Dei har eit breitt utval av bustader i ulike storleikar og standard, som passar for deg som student.

Les om bustadene og søk på sio.no/bolig.
 

SiO Athletica: 1 medlemskapar – 6 sentre

SiO Athletica legg forholda til rette for at du skal ha eit bra treningstilbod under studietida til ein studentvennleg pris.

SiO Athletica har seks treningssenter sentralt i Oslo. På alle sentera finst godt utstyrte treningsstudio og dei tilbyr også personleg oppfølging gjennom SiO Athleticas PT-team.

Les meir om SiO Athletica her.


SiO Helse: Spesialistar på vanlege studentutfordringar

SiO har spesialisert seg på studenthelse. Me har mellom anna fastlegar, tannlegar, psykologar, rådgivarar og helsesjukepleiar.
  • På helsesenteret vårt på Blindern tilbyr me fastlege, helsesjukepleiar, psykisk helse og tannlege. Her finn du også eit breitt vaksinetilbod.
  • På Handelshøyskolen BI i Nydalen har me helsesenter med tilbod om fastlege og psykisk helse.
  • I Holbergsgate 21 i sentrum har me helsesenter med tilbod om fastlege, helsesjukepleiar og psykisk helse. Ved Oslomets lokasjon på Kjeller har SiO Helse rådgivarar tilgjengeleg.

Sjå sio.no/helse for meir informasjon.