fbpx Gjestestudier | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Gjestestudier

AHO kan hvert semester ta opp inntil fem gjestestudenter, eller free movers. Du må være tilsluttet en utdanningsinstitusjon på samme nivå som AHO, og ha fullført minimum 3 års studier innen arkitektur, design eller landskapsarkitektur for å kunne søke som gjestestudent. Søkere tilsluttet studiesteder som har utvekslingsavtale med AHO må søke som utvekslingsstudent.

Gjestestudenter gis anledning til å følge AHOs oppsatte kurs på lik linje med skolens øvrige studenter, men det gis ikke anledning til å selvprogrammere kurs eller avlegge diplomeksamen.

Gjestestudenter kan følge undervisningen ved AHO inntil to semestre, men med søknad for hvert semester.

Søknadsfristen er 1. april for høstsemesteret og 1. oktober for vårsemesteret.

Søknadsskjema bokmål
Søknadsskjema nynorsk


Obligatoriske vedlegg til søknaden:

  • Portfolio (papirbasert, ikke digital, ikke større enn A3)
  • CV
  • Bekreftede kopier av karakterutskrift fra tidligere relevant utdanning

Søkere fra utenfor Norden må kunne dokumentere tilfredsstillende engelskkunnskaper.

Søknadsskjema med vedlegg sendes:
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Studieadministrasjonen
Postboks 6768 St Olavs plass
NO-0130 Oslo
NORGE

Søknaden må være poststemplet innen søknadsfristen. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt i betraktning.


Studieåret ved AHO

Høstsemester:
midten av august - midten av desember

Vårsemester:
andre uke i januar - første uke i juni

Det er avgjørende at innreisende utvekslingsstudenter møter til studiestart. 

Kontakt

Spørsmål kan rettes til internasjonal koordinator:
international-office@aho.no