Språk

Hjemmeoppgave 2011

Hjemmeoppgave 2011

Nedenfor finner du 9 forskjellige oppgavetekster. Les alle oppgavene nøye og besvar 3 av dem.

Vi anbefaler at du tar deg god tid, forsøker deg frem med ulike løsninger på hver av oppgavene og arbeider med besvarelsen slik at ideene kommuniserer godt. Det finnes ikke en fasit for oppgavene. Det viktigste er at du blir inspirert av oppgavene til å bruke fantasien din og gjennomføre etter beste evne.

Oppgavene kan besvares på forskjellige måter hvis ikke annet er spesifisert i oppgaveteksten. For eksempel kan du tegne, bygge modeller, lage collage, fotografere, filme (maks 30 sekunder) eller benytte andre teknikker.

Hver av oppgavene skal løses på 1-3 sider i liggende format (pdf - maks 60 MB) eller evt. som film (Maks 30 sekunder og maks 30 MB). Når og hvis du arbeider i modell må du fotografere oppgaven slik at det blir fotografiene som utgjør selve besvarelsen. Materialet skal leveres digitalt, og nederst i denne oppgaveteksten redegjøres det for hvordan innleveringen foregår. Sett deg inn i hvordan dette foregår så tidlig som mulig.

Det er bedre at du leverer en oppgave du kanskje føler du kunne ha jobbet mer med enn at du lar være fordi du er usikker på resultatet! Stol på de kreative evnene dine.
 

OPPGAVER

1. Foldet landskap
Brett eller form et landskap i papir og fotografer det mot et valgt eksisterende, landskap.
Dokumenter arbeidet med tre fotografier og beskriv den endelige landskapskomposisjonen din med en tittel på maks fem ord.

2. Serendipity /Lykketreff
Visualiser hellet eller lykkefølelsen i et heldig sammentreff (lykketreff).

Ordforklaring:
Lykketreff: heldig sammentreff / det var et lykketreff at jeg ble hjemme
Serendipity (engelsk): rent hell eller lykke i oppdagelsen av ting du ikke har sett etter (pure luck in discovering things you were not looking for).
Oppgaven skal leveres på ett ark eller film. I tillegg til visualiseringen skal du gi arbeidet en tittel på maks 5 ord.

3. Robotvenn
Det er absolutt krise hjemme. Foreldrene dine er borte i selskap og du skal passe din 4 år gamle lillesøster. Det er leggetid og du vil jobbe med AHO’s hjemmeoppgaver men lillesøster kan ikke sove for hun finner ikke ”Leo”, den gamle slitte yndlingsbamsen sin.  Det er søndag kveld og alle nærbutikker er stengt. Du kan heller ikke gå fra lillesøster.

Du vet at det er umulig å erstatte lillesøsters gamle yndlingsbamse, men du foreslår å lage en Robotvenn i sted. Lillesøster lover å legge seg om Robotvennen ligner på en søt og snill robotbamse.
Av det du har liggende hjemme finner du hyssing, en pakke med gummistrikker, en uåpnet pakke med 10 skuresvamper i ulike farger, ti kronestykker, en ny tube med universallim, en blomsterpotte i metall, et sett med gammelt bestikk (kniv, gaffel og spiseskje), en godt brukt skobørste, to tomme makrell i tomatbokser og tre tomme ertebokser.Du behøver ikke bruke alt materialet.
Du setter i gang men før du overrekker lillesøster den ferdige robotvennen husker du heldigvis å ta bilder av den. Nå trenger du bare å finne på et navn til skapelsen din og så levere det som hjemmeoppgave til AHO.

Ps: lillesøster sovnet lenge før du ble ferdig. Lykkelig og i god tro på at du ordner opp for henne.

4. Tolkning
La fantasien slippe løs! Et enkelt ord som følger nedenfor virker i første omgang kjedelig. Lag en tolkning, i fri teknikk, der du får maksimalt ut av temaet:
Grått
Oppgaven skal leveres på ett ark eller som en film.

5. Konstruksjon og tegneoppgave
Tegn en innretning som fungerer som ekstrastol eller krakk. Tenk på at den skal kunne stues unna og derfor ta liten plass når den ikke er i bruk. Innretningens konstruksjon skal forklares gjennom en serie tegninger der stadiene sammenslått, åpen og i bruk inngår.
Oppgaven skal leveres på maks 3 ark eller som film

6. Materialer
Lag en modell av to eller flere forskjellige materialer. Tenk på materialenes egenskaper og hvordan de forholder seg til hverandre. Finn et valgfritt tema for sammenstillingen. (Eksempler på temaer kan være kontrast, sammenføyninger, overflater osv…)
Dokumenter modellen med foto på ett ark, hvor du også inkluderer temaordet. Velg en måte å dokumentere modellen som får frem ditt fokus.

7. Utsikt
Gjør rede for en utsikt fra et ukjent rom over et ukjent landskap. Benytt valgfri teknikk for å formidle en ide om en utsikt på ett ark/ett foto/en film

8. Beskrivelse
Ta utgangspunkt i en offentlig situasjon som opptar deg på stedet du bor. Beskriv situasjonen visuelt i valgfri teknikk med ett ark/ett foto/en film. Oppgaven skal ikke ha tekst, men gis en tittel på maks fem ord.

9. Fortolkning
Ta utgangspunkt i noe, en ting, et sted, et fenomen, en romlig situasjon du er kjent med. Forestill deg to måter å se dette på. Visualiser de to ulike betraktningene i valgfri teknikk på to ark/to foto/to filmer.
 

INNLEVERING

Besvarelsen skal leveres digitalt. Dette innebærer at du må scanne materialet (dersom materialet ikke er i digitalt format) og lagre det som en pdf-fil. For å sikre at materialet blir så tydelig som mulig bør du sjekke at sidene er lesbare på en dataskjerm uten zooming.

Benytter du film som teknikk skal filmen ikke overstige maks 30 sekunder og filstørrelsen skal ikke overskride maks 30 MB.

Vi anbefaler at du laster inn oppgavene på AHOs server etter hvert som du blir ferdig med dem. Dette vil gi deg erfaring med å lage pdf-format og med selve innlastingsprosessen slik at du slipper å uroe deg for at noe skal gå galt i siste øyeblikk.

Du har anledning til å oppdatere/revidere materialet du har lastet inn, så du behøver ikke være engstelig for at du leverer fra deg noe du ikke føler deg ferdig med.

Innleveringsfrist er mandag 2. mai 2011 kl. 12.

Merking av materialet:

Hver oppgave skal leveres som egen pdf-fil (Maks 60 MB per fil) og oppgavene skal merkes med ditt søkernummer fra Samordna opptak og oppgavens tittel, f.eks: 123456_oppgave 1 utsikt.pdf.
 

Anonymitet:

Det leverte materialet skal være anonymt og ikke identifiserbart. Navn, bilder av deg selv og lignende som gjør at man kan identifisere søkeren må derfor ikke forekomme i det innleverte materialet. Du skal kun bruke det sekssifrede søkernummeret du har mottatt fra Samordna opptak som ID.

NB! IDENTIFISERBART MATERIALE VIL IKKE BLI VURDERT!