fbpx Hjemmeoppgave 2014 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Hjemmeoppgave 2014

Hjemmeoppgave 2014

Nedenfor finner du årets hjemmeoppgaver for søknad om opptak til master i arkitektur og/eller master i industridesign ved AHO.


Det er i år gitt tre oppgaver. To av oppgavene skal besvares i henhold til spesifikasjonene som er gitt. Alle må svare på oppgave 1. Du skal også svare på enten oppgave 2 eller oppgave 3, men du velger hvilken av de to du vil besvare.
Besvarelsen leveres digitalt på http://opptak.aho.no/moodle innen mandag 5. mai kl. 14.00.
 

GENERELL INFORMASJON

Les nøye gjennom alle oppgavetekstene. Det finnes ingen fasit og oppgavene kan besvares på ulike måter. Finn ut hvordan dine ideer kommuniserer på best mulig måte. Vær inspirert, reflektert og bruk fantasien.

Hvis ikke annet er spesifisert i oppgaveteksten er det lagt opp til valgfri teknikk av besvarelsen; tegning, maling, bygging av modell, collage, foto, video/film (maks 1 minutt) eller annet.

Hver oppgave skal leveres enten som pdf-dokument i liggende format eller som videoklipp. Pdf-dokumentet kan være på maks tre sider og skal ikke overstige 60mb. Videoklipp kan være på maks 60 sekunder og skal ikke overstige 60mb. Video skal ha en oppløsning på minst 640 x 480 piksels.

For å sikre at materialet blir så tydelig som mulig bør du sjekke at sidene er lesbare på en dataskjerm uten zooming. Anbefalt oppløsning for PDF er 1920 x 1200 piksels. Anbefalt oppløsning for video er 720 x 480 / 640 x 480.

Arbeider i modell må fotograferes slik at det blir fotografiene som utgjør selve besvarelsen. Fotografiene leveres som et sammenhengende pdf-dokument som beskrevet overfor.

Begge besvarelsene skal leveres digitalt. Nederst i denne oppgaveteksten redegjøres det for hvordan innleveringen foregår. Sett deg nøye inn i dette så tidlig som mulig slik at innleveringen din ikke blir hindret av tekniske problemer.

Det er bedre at du leverer en oppgave enn at du lar være fordi du er usikker på resultatet! Stol på de kreative evnene dine.

Du kan gå inn i Moodle og endre innleveringen din fram til 5. mai kl. 14.00.
 

OPPGAVER

Oppgave 1
Presentasjonsoppgave

Presenter noe du har laget selv og som du er stolt av. Dokumenter arbeidet og beskriv det med en tittel på maks fem ord.

Teknikk: valgfri.  
Innlevering: Pdf-dokument maks 3 sider, eller video maks 1 minutt.  
 

Oppgave 2
Analyseoppgave

Finn en virksomhet eller aktivitet i byen som interesserer deg. Illustrer virksomheten eller aktiviteten gjennom et 24 timers forløp. Gi arbeidet en tittel på maks tre ord.

Teknikk: tegning, collage, video eller foto.  
Innlevering: Pdf-dokument maks 3 sider, eller video maks 1 minutt.  
 

Oppgave 3
Konstruksjonsoppgave

Lag en fysisk modell av enten en ting, et rom eller et sted med to vidt forskjellige bruksområder. Dokumenter modellen og vis de to forskjellige bruksområdene i en fotoserie eller på video. Gi arbeidet en tittel på maks tre ord.

Teknikk for modell: valgfri.
Innlevering: Pdf-dokument maks 3 sider eller video maks 1 minutt

Du skal besvare enten oppgave 2 eller oppgave 3.
 

INNLEVERING

Innleveringsportalen åpner 10. april og stenges mandag 5. mai kl.14.00.

For å levere hjemmeoppgave må du ha søkt gjennom Samordna opptak. Det 6-sifrede søkernummeret du har fått fra Samordna opptak er din identitet gjennom hele opptaksprøveprosessen.

Besvarelsen leveres digitalt enten som pdf-fil eller videoklipp (se spesifikasjonene i starten av dette dokumentet). Vi anbefaler at du laster inn oppgavene på AHOs server etter hvert som du blir ferdig med dem. Dette vil gi deg erfaring både med å lage pdf-format / videoklipp og du blir kjent med selve innlastingsprosessen.

Du har anledning til å oppdatere og revidere materialet du har lastet inn fram til portalen stenges mandag 5. mai kl 14.00.
 

Merking av innleveringen:

Hver oppgavebesvarelse skal leveres som egen pdf-fil (maks 60mb per fil) eller selvstendig videoklipp (maks 60 sekunder og 60mb per fil).

Oppgavene skal i selve dokumentet og i fil-navn merkes med ditt søkernummer og oppgavens tittel, som for eksempel:
Pdf fil:         123456_oppgave 1_presentasjonsoppgave.pdf
Video fil:     123456_oppgave 2_analyseoppgave.mp4 (eller .avi / .mov)
 

Anonymitet:

Oppgavene du leverer skal være anonyme og ikke identifiserbare. Du må kun benytte søkernummeret ditt. Navn, bilder av deg selv og lignende som gjør at du kan identifiseres må ikke forekomme.

Identifiserbart materiale blir ikke vurdert.

Lykke til!